Ansoff-matrix: tool

Deze tool helpt je om na te denken over je huidige en gewenste strategie. Met de Ansoff-matrix-tool breng je eerst je huidige productportfolio en markt(en) in zicht, anders gezegd: je huidige product-marktcombinaties.
Vervolgens ga je kijken welke nieuwe producten je als organisatie zou kunnen ontwikkelen. Kies daarbij producten die dicht in de buurt van je huidige productportfolio zitten.
En je brengt in beeld wat aangrenzende markten zijn waarop je als organisatie zou kunnen opereren.

Stel dat je kiest voor de productontwikkelingsstrategie, wat betekent dat dan voor je huidige strategie? Wat wil of moet je behouden, en wat moet er veranderen? En wat is de impact van die veranderingen voor je organisatie?

 

Dit is een standalone-tool. Prima om met elkaar eens een aantal strategische bespiegelingen te hebben, maar onvoldoende voor een verdere doorontwikkeling van je strategie.