Magische driehoek businessmodel innovatie: tool

 

Bij het model ‘Magische driehoek businessmodel innovatie’ hoort een tool. Nadat je tekst bij het model hebt gelezen en het bijbehorende artikel, kan je zelf aan de slag met dit model.

In de tool kan je met een aantal mensen uit je organisatie aan de slag. Stel de vragen en noteer de antwoorden in de witte vlakken.




 
Vier vragen staan centraal:
– wie zijn onze klanten
– wat bieden we onze klanten om hun behoeften te bevredigen
– hoe produceren we onze goederen of diensten op een effectieve wijze
– waarom is dit businessmodel financieel haalbaar