Tool Ashridge-missiemodel

Het Ashridge missiemodel zorgt voor balans tussen vier elementen: doel, strategie, waarden en gedragsnormen. Door deze vier elementen te combineren ontstaat er samenhang tussen strategie van de organisatie en het dagelijks handelen op de werkvloer.

 
 

De tool helpt om binnen de organisatie hierover de dialoog aan te gaan. Je kunt de tool downloaden en printen op A4, maar je de tool ook beamen op een whiteboard en in een groter team mensen hieraan werken.