Visievierluik – tool

 

Het visievierluik kan je als basis gebruiken om een visie te formuleren.

Download de tool, print of beam op een whiteboard en ga aan de slag.

Het hoger doel gaat over de vraag ‘waarom wij bestaan’. Kunnen wij ons bestaan legitimeren, wat is de essentie van ons bestaan als organisatie, wat is onze bestaansgrond?
 

Het gewaagde doel draait om de vraag ‘waar gaan wij heen?’. Het gewaagde doel dient ter inspiratie in relatie tot het hogere doel. Waar ligt onze uitdaging, wat is ons ultieme doel?

De kernwaarden staat voor de vraag waarvoor wij staan. Wat zijn onze overtuigingen, onze principes? Wat geldt in onze organisatie als ‘goed’ en wat als ‘slecht’? Wat als ‘wenselijk’ en ‘onwenselijk’ gedrag?

Onze kernkwaliteiten draait om de vraag ‘waarin wij uitblinken’. Wat zijn onze natuurlijke sterkten, waarmee hebben wij steeds opnieuw succes?