SOAR-analysetool

In het artikel over de SOAR-analyse staat stapsgewijs beschreven hoe je zelf een dergelijk analyse kan uitvoeren om zo tot een nieuwe of aangepaste strategie te komen. Deze tool in de vorm van een powerpointslide maakt het mogelijk om deze stappen uit te werken en op te nemen in een presentatie.

Hieronder staat richtinggevende vragen die je kan gebruiken om tot een goede SOAR-analyse te komen. Richtinggevend wil zeggen dat je ze zeker niet allemaal moet beantwoorden en dat deze vragen mogelijk ook niet compleet zijn.

Download de tool.

Sterke punten van de organisatie identificeren:

 • Welke unieke capaciteiten of kerncompetenties hebben we als organisatie die ons onderscheiden in de markt?
 • Welke specifieke kennis, ervaring of expertise bezitten onze medewerkers dat van waarde is voor het behalen van onze doelen?
 • Wat zijn de belangrijkste troeven of eigenschappen van onze producten of diensten die klanten aantrekken?
 • Welke sterke relaties hebben we opgebouwd met klanten, leveranciers of andere belangrijke stakeholders?
 • Hoe effectief zijn we in het benutten van technologieën en innovaties om onze processen te verbeteren?
 • Wat zijn de sterke punten van onze organisatiecultuur en hoe dragen ze bij aan onze prestaties?
 • Welke erkenning of awards hebben we ontvangen voor onze prestaties of producten?
 • Wat zijn onze best presterende markten of segmenten en welke sterke punten dragen bij aan dat succes?
 • Op welke gebieden blinken we uit in termen van klanttevredenheid, loyaliteit en positieve feedback?
 • Welke financiële bronnen en stabiliteit hebben we om te investeren in groei en toekomstige kansen?

Kansen in de externe omgeving identificeren:

 • Welke nieuwe trends of ontwikkelingen in de markt bieden kansen voor groei of differentiatie?
 • Zijn er veranderingen in regelgeving of wetgeving die nieuwe mogelijkheden kunnen creëren voor onze organisatie?
 • Welke technologische ontwikkelingen kunnen we benutten om onze processen te verbeteren of nieuwe producten/diensten te ontwikkelen?
 • Zijn er demografische veranderingen of verschuivingen in de behoeften van consumenten die kansen bieden voor onze organisatie?
 • Zijn er veranderingen in de concurrentieomgeving die nieuwe kansen creëren, zoals het wegvallen van concurrenten of nieuwe marktsegmenten?
 • Welke internationale markten vertonen groeipotentieel en bieden kansen voor uitbreiding?
 • Zijn er samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties of partners die synergievoordelen kunnen opleveren?
 • Welke economische ontwikkelingen, zoals groeiende consumentenbestedingen of veranderende marktomstandigheden, kunnen kansen bieden?
 • Zijn er maatschappelijke of milieuveranderingen die nieuwe marktkansen creëren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen?
 • Welke veranderende klantbehoeften of onvervulde behoeften in de markt kunnen kansen bieden voor nieuwe producten/diensten of marktbenaderingen?

Gewenste richting en ambities bepalen:

 • Wat zijn onze langetermijndoelen als organisatie en welke impact willen we hebben?
 • Hoe zien we onze positie in de markt over vijf jaar en wat willen we bereiken?
 • Welke nieuwe markten, producten of diensten willen we verkennen en ontwikkelen?
 • Wat zijn onze ambities op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociale impact?
 • Welke innovaties willen we stimuleren om ons concurrentievoordeel te behouden of te vergroten?
 • Wat is onze visie op de organisatiecultuur en welke waarden en normen willen we uitdragen?
 • Welke talenten en competenties willen we ontwikkelen bij onze medewerkers om onze ambities te realiseren?
 • Hoe willen we samenwerken met externe partners, belanghebbenden of andere industrieën om onze doelen te bereiken?
 • Welke financiële doelstellingen hebben we en hoe willen we groeien op dat gebied?
 • Hoe willen we een positieve impact hebben op het leven van onze klanten en de samenleving als geheel?

Specifieke meetbare resultaten voor de organisatie bepalen:

 • Welke omzet- of winstdoelen willen we bereiken binnen een bepaalde periode?
 • Hoeveel nieuwe klanten willen we aantrekken en welke groei in klanttevredenheid streven we na?
 • Wat is het gewenste marktaandeel dat we willen veroveren of behouden?
 • Hoeveel kostenbesparingen willen we realiseren en waarop richten we ons?
 • Welke operationele efficiëntieverbeteringen willen we doorvoeren, zoals verkorting van doorlooptijden of vermindering van fouten?
 • Hoeveel nieuwe producten of diensten willen we lanceren en wat is de verwachte omzet daarvan?
 • Welke groei in merkbekendheid of merkvoorkeur willen we bereiken?
 • Wat is het gewenste niveau van medewerkerstevredenheid en betrokkenheid dat we nastreven?
 • Hoeveel klachten of servicegerelateerde problemen willen we verminderen?
 • Welke duurzaamheidsdoelen willen we behalen, bijvoorbeeld in termen van CO2-reductie of afvalvermindering?