Context Map Canvas – tool

 

Het Context Canvas onderscheidt zeven categorieën:

  • demografische trends
  • technologische trends
  • regels en voorschriften
  • economisch klimaat
  • gebruikersbehoeften
  • concurrenten
  • onzekerheden

Demografische trends
Kijk naar de data rondom demografie, onderwijs en werkgelegenheid. Wat zijn de grote veranderingen die invloed hebben op je business?

Technologietrends
Wat zijn de grote technologische veranderingen die invloed zullen hebben op je business in de nabije toekomst?
 

Regels en voorschriften
Wat zijn de trends in regels en voor-schriften die in nabije toekomst impact zullen hebben op je business?

Economisch klimaat
Wat zijn de trends in de economie en het milieu?

Klantbehoeften
Wat zijn de trends in klantbehoeften? Hoe zullen de verwachtingen van klanten in de toekomst veranderen?

Concurrenten
Wat zijn de trends die je ziet onder onze concurrenten? Zijn er nieuwe toetreders?

Onzekerheden
Zie je grote onzekerheden? Zaken die een grote invloed zullen hebben, maar waarvan het nog onzeker is hoe en wanneer?

 

Download de tool. In pdf wanneer je gaat schrijven, in powerpoint wanneer je in het canvas wilt typen.