Businessmodel assessment scan
De businessmodel assessment scan kijkt naar zes perspectieven, die gezamenlijk een beeld geven, of er verbetermogelijkheden liggen. Het geeft een reflectie op je eigen businessmodel. Kijk zelf eens op basis van de ‘businessmodel assessment scan’ of er voor jou organisatie verbetermogelijkheden liggen. Door per perspectief de vragen te beantwoorden, krijg als organisatie een beeld van de huidige situatie en ziet een organisatie waar verbetermogelijkheden liggen.

Beantwoord de onderstaande vragen en ga verder naar de volgende stap.
1 = Helemaal mee oneens / 2 = Oneens / 3 = Neutraal / 4 = Mee eens / 5 = Helemaal mee eens

Voorbeeld:
Strategisch perspectief (1/6)

  • Onze organisatie heeft een duidelijke missie en visie.
  • Onze organisatie heeft een goede visie op de externe ontwikkelingen.
  • Er vindt voldoende afstemming plaats over de te volgen strategie en doelstellingen.
  • Onze strategie biedt voldoende ruimte om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
  • Onze strategie sluit goed aan bij ons businessmodel(len).

De scan levert een grafiek op die de huidige situatie in beeld brengt en laat zien waar de verbetermogelijkheden liggen.