7O-model van Kotler als tool

7O-model van Kotler – tool

Het 7O-model van Kotler geeft je inzicht in hoe het product of dienst door de klant wordt gezien. Zie het als een soort checklist:

  • wie vormen het deel van de markt?
  • wat koopt de markt?
  • waarom koopt de markt?
  • hoe koopt de markt?
  • wanneer koopt de markt?
  • waar koopt de markt?
  • wie is betrokken bij het kopen?

 

Download de tool in pdf of powerpoint. In powerpoint kan je er zelf op de juiste plaats de tekst typen.