Visievierluik

visievierluik

 

Hoger doel: ‘Waarom bestaan wij?’
De kernvraag die het hoger doel beantwoord wil hebben is: ‘Waarom bestaan wij?’. Het hoger doel
geeft aan wat de bestaansgrond is van de organisatie. Andere vragen die gesteld worden zijn: ‘Wat willen wij zijn?’, ‘Wat is de essentie en unieke bijdrage?’ en ‘Wat zou er verloren gaan als wij niet meer bestonden?’. Al deze vragen geven antwoord op wat het hoger doel is van de organisatie. De uitkomst hiervan is een doordachte reflectie van de kern van de organisatie. Het is niet alleen een praktische weergave van wat de organisatie doet, maar het geeft een korte reflectie over de organisatie die uitdagend en energievol is en die de omgeving inspireert. Voor de organisatie zelf geeft het een houvast in het handelen.

Gewaagd doel: ‘Waarheen gaan wij?’
Het gewaagde doel is wat mensen in beweging zet. Het is een uitdagend toekomstbeeld waar de medewerkers zich aan kunnen vasthouden. Daarom is het van belang om een einddatum te stellen voor het gewaagde doel, meestal is dit een jaar of vijf. Is het doel niet behaald, dan kan het doel aangepast worden. Het is belangrijk om het doel prikkelend en uitdagend te maken zodat de medewerkers motivatie krijgen om hieraan te werken. Mensen werken niet voor niets en hier helpt het gewaagde doel bij. Het is vaak een wens of een droom van de organisatie.

Kernwaarden: ‘Waarvoor staan wij?’
De waarden van een organisatie is waar een organisatie voor staat. Het gaat om overtuigingen die richting geven aan de keuzes die gemaakt worden. Het zijn de doelen die alle werknemers binnen de organisatie nastreven. Zo ontstaat er ook saamhorigheid binnen de organisatie en brengt de werknemers bijeen. Samen werken de medewerkers met dezelfde waarden en hier vloeien de keuzes uit voort.
Het is belangrijk dat er niet meer dan zes waarden gebruikt worden voor een organisatie. Als het aantal waarden boven de zes ligt, kunnen de werknemers in de war raken en wordt de waarde van de organisatie te breed. Daarom liggen de waarden van een organisatie binnen de drie en de zes. Zo ontkomt men ook aan het feit dat de verschillende waarden elkaar gaan tegenspreken.

Kernkwaliteiten: ‘Waarin blinken wij uit?’
De kernkwaliteiten van een organisatie bepalen waar de organisatie goed in is en maken de organisatie tot wat zij is. Het is een belangrijk onderdeel in de visie die niet mag ontbreken. Als de kernkwaliteit helder is en iedereen is zich bewust van de kwaliteiten, kan het gewaagd en hoger doel gerealiseerd worden. De kernkwaliteit is niet altijd direct zichtbaar. Om samen achter de kernkwaliteiten van de organisatie te komen, kan er gebruik gemaakt worden van het kernkwadrant.

 

 

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen,
breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen.
Voorkom dat ze taken ontvangen.
Deel evenmin plannen mee.
Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee.
Antoine de SaintExupéry


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kus de visie wakker

  Visie is hot. Na vele jaren van efficiencyverbetering, kostenreductie en sanering zijn managers en medewerkers eraan toe om de dieper liggende vragen te beantwoorden over de drijfveren van de organisatie, de principes die zij koesteren en het toekomstperspectief dat ze nastreven. Het ontwikkelen en realiseren van een visie biedt

Aanvullende artikelen

Het strategisch proces

Iedere organisatie heeft behoefte aan een langetermijnvisie die richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie en waarmee het mogelijk is langetermijnkeuzes en – investeringen te onderbouwen. Iedere organisatie is daarom op de een of andere manier met strategie bezig, maar de manier waarop verschilt sterk en zelfs binnen een

Heeft u al een missie en een visie?

  In middeleeuwse tijden had een gilde van enig statuur vanzelfsprekend een wapenschild of blazoen met daarin een zinspreuk, ook wel devies genoemd. Tegenwoordig hebben ondernemingen een corporate identity, met een zorgvuldig ontwikkeld logo, de moderne variant van het aloude blazoen. Ook de zinspreuk of wapenspreuk heeft een hedendaagse pendant:

Een visiecheck … hoe begin je er aan?

  Een visiecheck – hoe begin je eraan Meerjarenplan als kader voor jaarplannen Steeds meer organisaties hebben ooit aandacht en energie geïnvesteerd in de uitwerking van een eigen visieverklaring. Mooi werk! Steeds meer organisaties werken systematisch met meerjarige beleidscycli. Om de zoveel jaar werken ze opnieuw beleid uit voor een

Tools om zelf toe te passen

Visievierluik – tool

  Het visievierluik kan je als basis gebruiken om een visie te formuleren. Download de tool, print of beam op een whiteboard en ga aan de slag. Het hoger doel gaat over de vraag ‘waarom wij bestaan’. Kunnen wij ons bestaan legitimeren, wat is de essentie van ons bestaan als

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Onderdeel opleiding Middle Management - klik hier