Kernwaardenmix

model_kernwaardenmix

 
 Kernwaardenmix from GertJanSchop

Een van de uitgangspunten bij een goede strategie zijn de kernwaarden. Kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een onderneming. Het uiteindelijke aantal kernwaarden bedraagt idealiter ergens tussen de drie en zes. Meer kunnen mensen vaak niet onthouden, minder zijn te weinig onderscheidend.

We kunnen twee soorten kernwaarden onderscheiden: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze van de medewerker en kernwaarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van de stakeholders van de organisatie. Kernwaarden verdeel je bij voorkeur evenwichtig.

De kernwaarden van veel organisaties verschillen overigens slechts in accenten. Integriteit, respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden door vrijwel alle bedrijven in één of andere vorm als basiswaarde gehanteerd. Ook openheid, grote betrokkenheid van werknemers, loyaliteit en werkplezier scoren hoog.

Het vaststellen en top-down naleven van de leidende principes door middel van voorbeeldgedrag is één van de meest effectieve manieren om sturing te geven aan de cultuur van een organisatie. Essentieel is dat het gewenste gedrag voor iedereen geldt en dat men elkaar onderling op de heersende principes aanspreekt.

View more presentations from GertJanSchop.

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je in powerpoint-format downloaden. Klik op de onderstaande downloadlink.

download powerpointpresentatie: kernwaardenmix