Kernwaardenmix


Kernwaarden

Kernwaarden zijn de fundamentele en onveranderlijke waarden en overtuigingen die een individu, organisatie of groep identificeert als de basis van hun handelen en beslissingen. Ze vormen de richting voor het gedrag en de keuzes van een individu of organisatie en geven richting en betekenis aan hun dagelijkse activiteiten. Kernwaarden kunnen bijvoorbeeld integriteit, respect, verantwoordelijkheid, transparantie, klantgerichtheid, enz. zijn.

Onderscheid

Er zijn verschillende manieren om kernwaarden te onderscheiden:

 • Ethische kernwaarden: deze kernwaarden hebben betrekking op morele en waardevolle principes, zoals integriteit, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.
 • Bedrijfskernwaarden: deze kernwaarden zijn specifiek voor het bedrijf en hebben betrekking op de missie, visie en bedrijfscultuur, zoals teamwork, klantgerichtheid en innovatie.
 • Sociaal-maatschappelijke kernwaarden: deze kernwaarden richten zich op de verantwoordelijkheid van het bedrijf ten opzichte van de samenleving, zoals milieubescherming, diversiteit en gelijke behandeling.
 • Persoonlijke kernwaarden: deze kernwaarden hebben betrekking op persoonlijke waarden en overtuigingen, zoals eerlijkheid, respect en professionaliteit.

Toepassen

Kernwaarden kunnen op verschillende manieren gebruikt worden in een bedrijf:

 • Richting geven: kernwaarden kunnen dienen als een moraal-kompas voor beslissingen en handelingen van het bedrijf en haar werknemers.
 • Cultuur creëren: kernwaarden helpen bij het ontwikkelen en handhaven van een positieve en productieve bedrijfscultuur.
 • Keuzes bepalen: kernwaarden kunnen dienen als uitgangspunt bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals productontwikkeling en zakenrelaties.
 • Reputatie versterken: bedrijven met sterk uitgebouwde kernwaarden worden vaak gezien als betrouwbaar, authentiek en waardevol, wat de reputatie en het imago van het bedrijf versterkt.
 • Werknemers betrekken: bedrijven kunnen kernwaarden inzetten om werknemers te betrekken en te motiveren door hen te laten zien hoe hun werk bijdraagt aan de grotere missie en waarden van het bedrijf.
 • Rekrutering en selectie: kernwaarden kunnen gebruikt worden om kandidaten te selecteren die passen bij de cultuur en de waarden van het bedrijf.
 • Communicatie: kernwaarden kunnen in marketing- en communicatie-uitingen gebruikt worden om het unieke verhaal van het bedrijf te vertellen en zijn waarden over te brengen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat kernwaarden niet alleen op papier staan, maar ook daadwerkelijk geleefd moeten worden door het bedrijf en haar werknemers.

Aantal

Er is geen vast aantal kernwaarden dat het beste is voor een bedrijf, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte en aard van het bedrijf, de industrie en de specifieke missie en doelen. Echter, het is aanbevolen om een beperkt aantal kernwaarden te hebben, tussen de drie en zeven, zodat ze gemakkelijk te begrijpen, te onthouden en te integreren zijn in het dagelijks handelen van het bedrijf en haar werknemers.

Een te grote hoeveelheid kernwaarden kan diffuus worden en het moeilijk maken om ze daadwerkelijk te implementeren en te integreren in het bedrijf. Terwijl een te klein aantal kernwaarden niet voldoende richting kan geven en niet alle belangrijke aspecten van het bedrijf en haar werknemers dekt. Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden.

Kernwaardenmix

Een kernwaardenmix is de combinatie van kernwaarden die een bedrijf heeft gekozen om haar identiteit, doelen en handelen te definiëren. Het is de unieke combinatie van waarden die het bedrijf onderscheiden van andere bedrijven en helpen bij het realiseren van haar missie en doelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een kernwaardenmix niet statisch is, maar kan veranderen en aangepast worden als het bedrijf evolueert en haar missie en doelen aanpast. Het is daarom belangrijk om regelmatig te evalueren en te herzien of de huidige kernwaardenmix nog steeds passend is voor het bedrijf.

Hoe kom je tot kernwaarden voor je organisatie?

Er zijn verschillende stappen die je kunt volgen om tot de juiste kernwaarden te komen:

 1. Missie en visie bepalen: bepaal eerst de missie en visie van het bedrijf. Dit helpt bij het vaststellen van de richting en het bepalen van de prioriteiten.
 2. Interne analyse: analyseer de huidige bedrijfscultuur, de waarden en de normen die momenteel gelden binnen het bedrijf. Dit kan door middel van medewerkersonderzoek, focusgroepen en interne communicatie.
 3. Markt- en klantenanalyse: bekijk de waarden en verwachtingen van de klanten en de markt en hoe deze overeenkomen met de missie en visie van het bedrijf.
 4. Competitieanalyse: bekijk de waarden van concurrenten en hoe deze zich verhouden tot de waarden van het bedrijf.
 5. Waardendialoog: voer een waardendialoog met medewerkers, leiders en andere belanghebbenden om de kernwaarden te definiëren die het best bij het bedrijf passen.
 6. Prioriteiten vaststellen: bepaal welke kernwaarden prioriteit hebben en maak een selectie van de belangrijkste waarden.
 7. Communiceren en implementeren: communiceer de gekozen kernwaarden duidelijk en zorg ervoor dat ze geïmplementeerd worden in de dagelijkse werkzaamheden, beslissingen en handelingen van het bedrijf en haar werknemers.

Implementatie

Om kernwaarden effectief te implementeren in een bedrijf, kun je de volgende stappen volgen:

 • Communiceren: communiceer de kernwaarden duidelijk en zorg ervoor dat alle medewerkers ze begrijpen en onthouden. Dit kan door middel van vergaderingen, interne communicatie, trainingen en presentaties.
 • Inbedden in beslissingen en handelingen: zorg ervoor dat de kernwaarden geïntegreerd worden in dagelijkse beslissingen en handelingen van het bedrijf en haar werknemers. Dit betekent dat de kernwaarden niet alleen op papier staan, maar ook daadwerkelijk geleefd worden.
 • Belonen en bekronen: beloon en bekroon medewerkers die zich houden aan de kernwaarden en hen aanmoedigen deze waarden te blijven nastreven.
 • Leiderschap: stel leiders aan die de kernwaarden voorstaan en hen modelleren. Zorg ervoor dat leiders verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de kernwaarden binnen het bedrijf.
 • Beoordelen en evalueren: beoordeel regelmatig of de kernwaarden nog steeds passend zijn voor het bedrijf en of ze aangepast moeten worden. Dit helpt bij het waarborgen van een coherente en relevante kernwaardenmix voor het bedrijf.
 • Continu verbeteren: blijf bezig met het verbeteren van de implementatie van de kernwaarden en zorg ervoor dat ze up-to-date blijven en aansluiten bij de veranderende behoeften en verwachtingen van het bedrijf en haar stakeholders.

Het implementeren van kernwaarden vereist doorzettingsvermogen en commitment van het bedrijf en haar werknemers. Het is belangrijk om te realiseren dat kernwaarden niet alleen een mooie verklaring op papier zijn, maar ook daadwerkelijk geleefd moeten worden in het dagelijkse handelen van het bedrijf en haar medewerkers.

Voorbeelden

Ter inspiratie een paar voorbeelden hoe bedrijven met kernwaarden kunnen omgaan:

 • Google: “Do the right thing” (doe het juiste), “Focus on the user” (focus op de gebruiker), “Fast is better than slow” (snelheid is beter dan traagheid)
 • Amazon: “Customer Obsession” (klantgerichtheid), “Long-Term Thinking” (langetermijndenken), “Innovation” (innovatie)
 • Patagonia: “Build the best product” (bouw het beste product), “Cause no unnecessary harm” (veroorzaak geen overbodige schade), “Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis” (gebruik bedrijf om milieucrisis aan te pakken)
 • Nike: “To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world” (*if you have a body, you are an athlete), “Authenticity”, “Sustainability”
 • Microsoft: “Empower every person and every organization on the planet to achieve more” (geef iedereen de kans om meer te bereiken), “One Microsoft” (één Microsoft), “Inclusive” (inclusief)

Kritiek

Er zijn verschillende kritieken op het gebruik van kernwaarden in bedrijven:

 • Oppervlakkigheid: sommigen beweren dat kernwaarden vaak als oppervlakkige marketingtruc worden gebruikt om een positieve beeldvorming op te bouwen, terwijl ze in de praktijk niet geleefd worden.
 • Onrealistisch: anderen beweren dat kernwaarden soms te hoog gegrepen zijn en onrealistisch zijn in de context van de dagelijkse activiteiten en beslissingen van het bedrijf.
 • Onnodig: sommigen beweren dat kernwaarden niet nodig zijn en dat bedrijven hun missie en visie als leidraad moeten nemen bij beslissingen en handelingen.
 • Gebrek aan focus: sommigen stellen dat het vaststellen en naleven van te veel kernwaarden leidt tot een gebrek aan focus en daarom onrealistisch en ineffectief is.
 • Naleving: er is kritiek op het feit dat kernwaarden vaak niet daadwerkelijk geleefd worden door medewerkers en daardoor onrealistisch en onuitvoerbaar zijn.

Het is belangrijk op te merken dat het effectief gebruik van kernwaarden afhankelijk is van de manier waarop ze geformuleerd, gecommuniceerd en geïmplementeerd worden. Het is aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat de kernwaarden daadwerkelijk geleefd worden en niet alleen op papier staan.

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je in powerpoint-format downloaden. Klik op de onderstaande downloadlink.


Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Kernwaarden- en fotoassociatiespel

Deze JUMP coachkaartenset bestaande uit twee spellen is een essentiële tool voor coachgesprekken en teamsessies! FOTO ASSOCIATIE SPEL Een beeld zegt meer dan 1000 woorden! Het foto associatie spel bevat 60 unieke fotokaarten die zijn bedoeld als (inspirerend) hulpmiddel tijdens coaching en teamtrainingen. De foto’s voldoen aan de volgende criteria:

Posted in Strategisch management | Tagged | Comments Off on Kernwaarden- en fotoassociatiespel
Aanvullende artikelen

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen van de organisatiecultuur. Cultuurverandering was een taak van het management die probeerde alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit denken is achterhaald, ook al pogen managers

Posted in Cultuur, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Veranderingen in het denken over cultuurverandering
Tools om zelf toe te passen

Voorbeelden van kernwaarden in bedrijf

Voorbeelden van kernwaarden die je in je bedrijf of organisatie zou kunnen toepassen:

Posted in Miscellaneous | Tagged | Comments Off on Voorbeelden van kernwaarden in bedrijf