Interacting spheres model

Vermaak gaat nader in op een weerstandmodel met het zogenaamde oerconflict tussen managers en medewerkers.

In veel organisaties zijn er strijdige oriëntaties: managers proberen (verandering) te sturen, te beheersen en medewerkers te laten doen wat zij willen. Aan de andere kant willen medewerkers sturing en beheersing vermijden, zeker als die niet strookt met wat zij zelf willen (doen). Dit wordt het oerconflict genoemd. Het oerconflict wordt verklaard met een interacting spheres model. Managers en medewerkers hebben een eigen domein waarop ze beslissingen nemen.

Elke ‘partij’ koestert het eigen domein. Probeert een partij op het domein van de ander te komen, dan gaat die ander heftig in de verdediging. Het oerconflict is deels op te lossen door de domeinen van managers en medewerkers zoveel mogelijk te scheiden. Laat ze elk doen waar ze verstand van hebben. Deze scheiding der domeinen zorgt voor een aanzienlijke conflictreductie. Natuurlijk blijft er een (kleiner) grijs gebied over. Dit wordt de contested zone genoemd. Hier moet samenhang gesmeed worden op de gebieden die iedereen raken: strategievorming, professionalisering, outputafspraken.

Bron:

· Vermaak, H., Veranderkunde in zeven vragen, Holland Management Review (84), 2002

Voorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Leren veranderen

‘Leren Veranderen: Een handboek voor de veranderkundige’ is een invloedrijk boek geschreven door De Caluwé en Vermaak dat een diepgaand inzicht biedt in veranderprocessen in organisaties. Het boek is bedoeld voor zowel veranderaars als managers en biedt een praktische en theoretische benadering van verandering. Het boek begint met het introduceren

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen