Leiderschapsdiagram


 

 

Het diagram is ontwikkeld door Robert Blake en Jane Mouton. Het uitgangspunt van het model is dat leiderschap niet eendimensionaal bekeken kan worden. Volgens Blake en Mouton zijn er bij het leiderschap twee elementen belangrijk voor het bereiken van goede resultaten. Het gaat hierbij om de productie- of taakgerichtheid en de mate van mensgerichtheid. In hoeverre een manager zich op productie of op mensen richt komt in hun eigen matrix naar voren.

In het diagram zijn verschillende categorieën die gebaseerd zijn op de wijze waarop de productiegerichte en mensgerichte dimensiestijlen met elkaar samenhangen.

Stijl 1.1 (verschraald management). Deze stijl wordt gekenmerkt door een zeer geringe aandacht voor zowel de groepstaak als de menselijke aspecten van het werk.

Stijl 9.1 (taakgericht of autoritair management). Dit is een zeer productiegerichte stijl waar nauwelijks sprake is van aandacht voor de mens. Hier is sprake van taakgericht leiderschap.

Stijl 1.9 (country club management). De stijl van de gezelligheidsverenigingen met veel aandacht voor het welzijn van de medewerker en nauwelijks aandacht voor productie.

Stijl 5.5 (gulden middenweg). Met een in het diagram evenwichtig verdeelde aandacht voor zowel de productie als de mens.

Stijl 9.9 (teamgericht of democratisch management). Teamleiderschap, waarbij door middel van een goede sfeer en samenwerking binnen de groep een hoge efficiency wordt nagestreefd.

Casus:

 

Een bedrijf in de schoonmaakbranche kampt met een verloop van circa 35% en een ziekteverzuimpercentage van circa 8%. Gebruikelijk voor deze branche! De afdeling P&O is eigenlijk niets meer dan een administratieve eenheid en gericht op reïntegratie van uitvallers.

De nieuwe strategie is gericht terugdringen van het verloop en ziekteverzuim. Inschatting van de directie is een leiderschapsstijl in vak 3.9.: autoritair leiderschap, directieve stijl.

Implementatie van de nieuwe strategie is nagenoeg niet mogelijk met de huidige directie als top van het bedrijf. De huidige directie heeft een leiderschapsstijl die past bij de positionering van schoonmaakbedrijven: offerteprijzen per vierkante meter op een tiende cent nauwkeurig (operational excellence als waardemodel), veel repeterend werk, laagopgeleide medewerkers. Beelden zijn verworden tot overtuigingen.

De nieuwe strategie vereist een andere manier van denken: van vierkante meters naar mensen als human capital. Mogelijk dat een rationele berekening van effecten in euro’s de directie kunnen overtuigen van een andere aanpak.

Twee mythes over leiderschap hard onderuit gehaald
De drie fundamenten van effectief leiderschap
Vijf topkwaliteiten van perfecte leiders
Tien manieren om uw team door de recessie te leiden
Zes criteria om een echte leider te onderscheiden
Leiden met compassie: vijf tips
Vijf tips voor gepassioneerd leiderschap
Vijf kenmerken van leiders die wél blijven zitten

 

 Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Alles (z)onder controle

  Tijdsdruk, informatie-overload, afnemende voorspelbaarheid, een overvolle markt waar geen monopolies meer bestaan. Ziedaar de hoofdbestanddelen van de moderne tijd, waarin een groeiend aantal managers de spanning in het lijf en geest voelt oplopen en sommigen daarvan pas bij burnout tot besef komen. In dit boek wordt de wereld om

Posted in Leiderschap en management, Leren, gedrag en motivatie, Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Persoonlijk management | Tagged , , , , , , | Comments Off on Alles (z)onder controle

Het Berenschot leiderschapsboek

  Gaat het bij leiderschap over het inspireren van mensen? Of over het behalen van resultaten? Is het een kwestie van aanleg? Of van aangeleerd gedrag? Wanneer is een leider effectief? Waaruit blijkt dat dan? Kunt u dat bovendien ontwikkelen? En hoe doet u dat? ‘Het Berenschot Leiderschapsboek’ helpt u

Posted in Leiderschap en management, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , , , , , | Comments Off on Het Berenschot leiderschapsboek

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Handboek Managementmodellen

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen