Begeleidingsstijlen

 

Analoog aan de leerstijlen van Kolb, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren:

  • helper,
  • leraar,
  • instructeur en
  • coach.

Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken.

De leerstijl van de begeleider beïnvloedt haar kijk op wat ‘leren’ is en haar stijl om het leren te begeleiden.We kunnen twee basisspanningen hierin onderscheiden:

  • een spanning tussen aandacht voor de concrete ervaring van de lerende versus aandacht voor de leerstof;
  • een spanning tussen aandacht voor reflectie op het leerproces versus aandacht voor concrete leerresultaten.

Analoog aan de leerstijlen, kunnen we vier begeleiderstijlen identificeren: helper, leraar, instructeur en coach. Ieder type begeleider heeft haar eigen manier van aanpakken, haar typische vaardigheden en methodieken.

Een leraar/docent en een instructeur/expert hebben de neiging wat meer afstand te nemen tot de lerende, een coach- of een helper-type daarentegen plaatsen zich in de relatie dichter bij de lerende.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek groepsdynamica – 11de herziene druk

  Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen. Door haar brugfunctie tussen psychologie en sociologie neemt de groepsdynamica een unieke plaats in binnen de sociale wetenschappen. Dit boek behandelt de hoofdthema’s uit de groepsdynamica, waaronder niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, feedback, besluitvorming, conformiteit en het functioneren van

Posted in Cultuur, Leiderschap en management, Performancemanagement, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Handboek groepsdynamica – 11de herziene druk

Begeleiden van groepen

  ‘Begeleiden van groepen – Groepsdynamica in de praktijk’ is volledig herzien en geactualiseerd. In de nieuwe opzet is van deze klassieker op het gebied van groepsdynamica een compleet naslagwerk gemaakt. Na een algemene inleiding over groepsprocessen en de begeleiding daarvan worden in alfabetische volgorde 45 thema’s behandeld, waardoor je

Posted in Leiderschap en management, Leren, gedrag en motivatie | Tagged , | Comments Off on Begeleiden van groepen

Werken met kenniswerkers (E-book)

  Een efficiënt en effectief prestatiemanagementproces is van vitaal belang voor de beheersing en sturing van uw organisatie. Veel organisaties zijn kennisintensief of hebben kennisintensieve onderdelen. De invulling van prestatieverbetering in kennisintensieve organisaties (KIO’s) wijkt sterk af van niet-kennisintensieve organisaties. Prestaties in kennisintensieve arbeid zijn minder gericht op kwantitatieve output.

Posted in HR-management, Leiderschap en management, Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , , | Comments Off on Werken met kenniswerkers (E-book)
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Leerstijlentest

Doel Niet iedereen leert op een zelfde wijze. De een leert door te doen, door te experimenteren, trail and error. Een ander leert door het te ervaren, door te voelen, al z’n zintuigen te gebruiken. Een derde leert door goed te kijken, door te observeren en daarop te reflecteren. En

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Leerstijlentest
Het model begeleidingsstijlen van Kolb wordt gebruikt in de leergang middle management