MBTI

MBTI

 

Wat is een persoonlijkheidsprofiel?

Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op dit gebied. MBTI, de naam van deze methode, meet scores van mensen op een viertal dimensies, waarvan de laatste drie vanwege hun klassificerende potentieel hoofddimensies zijn.

Extravert en Introvert. Hiermee wordt de gerichtheid van iemand aangegeven. In hoeverre is iemand naar buiten dan wel naar binnen gekeerd in zijn lokaliseren en aanboren van informatiebronnen?

Waar haal ik mijn energie vandaan?

Extravert

 • Houdt van afwisseling en actie.
 • Houdt van opschieten en vindt langdurige of traag verlopende
  projecten onplezierig.
 • Is geïnteresseerd in de praktische uitvoering van het werk en hoe
  anderen dat aanpakken.
 • Handelt vaak snel, soms impulsief.
 • Ziet telefoontjes of onverwachte bezoekers vaak als een welkome
  onderbreking van het werk.
 • Komt het best op nieuwe ideeën in gesprekken met anderen.
Introvert

 • Houdt van een rustige omgeving om zich goed te kunnen concentreren.
 • Vindt het onafgebroken werken aan
 • langlopende projecten niet bezwaarlijk.
 • Is geïnteresseerd in achtergronden, onderliggende ideeën, theorieën
  en concepten.
 • Handelt doordacht, is soms wat afwachtend.
 • Heeft het land aan interrupties.
 • Komt het best tot nieuwe ideeën door rustig na te denken.

 

Sensing en iNtuïtion. Hiermee wordt de perceptie van iemand aangegeven. Wat ‘ziet’ iemand wanneer hij informatie waarneemt; feiten of verbanden?

Hoe neem ik informatie op?

Sensing

 • Vindt het werken volgens een bekend, vast patroon plezierig.
 • Beleeft meer plezier aan het toepassen van goed ontwikkelde kennis en
  vaardigheden, dan aan het zich eigen maken van nieuwe.
 • Heeft een zeker wantrouwen ten opzichte van eigen ingevingen en
  inspiratie.
 • Maakt zelden fouten met betrekking tot feitelijke gegevens.
 • Houdt van werk met een praktische inslag.
 • Heeft goed oog voor details en presenteert zijn werk bij voorkeur
  onderbouwd met deugdelijk feitenmateriaal.
 • Houdt van stabiliteit en geleidelijke veranderingen.
iNtuïtion

 • Houdt ervan om nieuwe, ingewikkelde zaken en problemen aan te pakken of op te lossen.
 • Beleeft meer plezier aan het aanleren van nieuwe kennis en
  vaardigheden, dan aan het toepassen daarvan in de praktijk.
 • Laat zich gemakkelijk leiden door eigen ingevingen en inspiratie.
 • Vindt het zorgvuldig controleren en nagaan van feitelijke informatie
  niet prettig.
 • Houdt van werk met een vernieuwend karakter.
 • Houdt goed oog voor de grote lijn en presenteert het werk bij
  voorkeur in de vorm van een globaal overzicht.
 • Houdt van regelmatige (soms radicale) verandering.

 

Feeling en Thinking. Hiermee wordt de wijze van besluitvorming van iemand aangegeven. Komt iemand tot een besluit op basis van sentimenten of op basis van berekeningen?

Hoe neem ik beslissingen?

Feeling

 • Komt tot besluiten en conclusies op basis van waardeoordelen.
 • Komt het best tot prestaties in een harmonieuze werkomgeving.
 • Vindt het prettig anderen een plezier te doen of ter wille te zijn,
  ook met kleine dingen.
 • Laat zich bij het nemen van beslissingen beïnvloeden door
  persoonlijke wensen en voorkeuren van zowel zichzelf als van anderen.
 • Wil graag een sympathieke indruk maken en houdt er niet van
  corrigerend of kritische te moeten optreden.
 • Is evaluerend en handelt vooral vanuit persoonlijke en
  gemeenschappelijke opvattingen en waarden.
Thinking

 • Komt langs een logische, analytische weg tot besluiten en/of conclusies.
 • Is in staat ook tot prestaties te komen in een minder harmonieuze
  werkomgeving.
 • Kwetst soms ongewild de gevoelens van anderen.
 • Vindt dat beslissingen genomen moeten worden op grond van zakelijke
  overwegingen, waarbij persoonlijke wensen op het tweede plan staan.
 • Is gewoonlijk standvastig in zijn denken en heeft een kritische
  instelling.
 • Is normatief of handelt vooral vanuit overeengekomen of algemeen
  erkende principes en uitgangspunten.

 

Percieving en Judging. Hiermee wordt de aanpak aangegeven waarmee iemand zijn werk uitvoert. Probeert hij variaties uit of volgt hij liever structuren?

Hoe richt ik mijn leven in?

Percieving

 • Is flexibel in het werk en past zich aan de omstandigheden aan.
 • Is geneigd noodzakelijke maar onplezierige taken nog wel eens voor
  zich uit te schuiven.
 • Regelt zaken niet dicht, maar houdt opties open om nog dingen te
  kunnen aanpassen.
 • Is nieuwsgierig van aard en blij met nieuwe invalshoeken op zaken,
  personen en situaties.
 • Stelt beslissingen gemakkelijk uit ter wille van het vinden van meer
  alternatieven of andere opties.
 • Past zich gemakkelijk aan in veranderende situaties en vindt gebrek
  aan verandering vaak beklemmend.
Judging

 • Zal het werk bij voorkeur plannen en volgens plan uitvoeren.
 • Is geneigd noodzakelijke wijzingen of nieuwe dingen gemakkelijk over
  het hoofd te zien.
 • Zorgt ervoor dat zaken goed geregeld en afgerond worden.
 • Is (pas) tevreden als een conclusie wordt bereikt of een beslissing
  is genomen over zaken of personen.
 • Is veelal een snelle beslisser.
 • Zoekt naar structuur en systematiek.

Op het internet is veel informatie over de MBTI beschikbaar. Alles wat je echter online over de MBTI vindt, behoort niet tot het ‘echte’ MBTI-materiaal. Je kunt met die informatiebronnen niet zelf een persoonlijkheidsmodel opstellen. Hiervoor heb je een gecertificeerde MBTI-adviseur nodig.

In de Benelux is er slechts één organisatie – OPP – die gerechtigd is om het officiële MBTI-materiaal uit te geven, MBTI-trainingen te verzorgen en adviseurs te certificeren. Voor informatie over gecertificeerde MBTI-adviseurs, is OPP dan ook een goede informatiebron.

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.

Managementmodellensite.nl is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc.

Combinatie van de scores op deze vier dimensies leidt tot een zestiental mogelijke resultaten. Dit zijn de hier zogenoemde ‘persoonlijkheidsprofielen’. Wil je meer weten, maak dan de Jung-test.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Psychological Types at Work: An MBTI Perspective

  The Psychology @ Work series interprets and explains peoples work behaviour in a climate of change, drawing together academic research and practitioner expertise. Each title focuses on a central issue in management, emphasizing the role of the individual’s workplace experience. They are ideal texts for Managers, HR Professionals, students

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Psychological Types at Work: An MBTI Perspective

Wat voor type ben jij?

  Stel, u heeft een nieuwe baan of u moet een verandering vlot trekken of u gaat aan de slag met Het Nieuwe Werken, timemanagement of social media. Of de sfeer is slecht en er is weinig constructieve energie binnen een team… Hoe moet u daarmee omgaan? Hoe kunt u

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Wat voor type ben jij?
Aanvullende artikelen

Wat mensen beweegt

Gedrag, beïnvloeding en communicatie   Wie in het verkeer een verkeersbord met een snelheidslimiet nadert, mindert zo nodig vaart. Althans, dat is de bedoeling. Voor sommige mensen zijn extra prikkels nodig. Dat kan een fysieke maatregel zijn (zoals een verkeersdrempel), een straf (boete) of de dreiging hiervan (flitspaal). Niet alleen

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Wat mensen beweegt

De ongewenste populariteit van typologieën

  Typologieën blijven ongemeen populair bij organisaties en bedrijven (afnemers) en de commerciële consultancy (aanbieders – vooral van training en coaching). Voornamelijk het denkkader van Jung is aan een heropleving bezig, wat zich vertaalt in vele nieuwe tests. In dit artikel ga ik in op de belangrijkste problemen met de

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on De ongewenste populariteit van typologieën
Tools om zelf toe te passen

Jung-test, afgeleid van MBTI

Deze test is gebaseerd op het gedachtegoed van Jung. Veel testen, waaronder MBTI, zijn hierop gebaseerd. Deze test reikt je een spiegel aan. Het helpt je jezelf te begrijpen, maar ook om je omgeving, je relaties en samenstelling van teams beter te begrijpen. Het idee m.b.t. teams: idealiter zijn alle

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Jung-test, afgeleid van MBTI

Jung-test, Engelse versie

Text and test in English can be found below. Doel van de test De Jung-test, gebaseerd op de MBTI-test (Myers-Briggs Type Indicator), is ontworpen om psychologische voorkeuren in hoe mensen de wereld waarnemen en beslissingen nemen te identificeren. Voorbereiding Zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord de vragen kunt

Posted in Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Jung-test, Engelse versie

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop