Persoonlijke vernieuwing

Persoonlijke vernieuwing

 

Herbert Shepherd stelt dat je onderstaande vier waarden nodig hebt voor een evenwichtig leven:

 •  Autonomie (geestelijk);
 •  Gesteldheid (lichamelijk);
 •  Vooruitzicht (spiritueel);
 •  Verbondenheid (sociaal).

George Sheenan, een populaire goeroe spreekt over vier rollen:

 •  Een goede vakman zijn (geestelijk);
 •  Een goed dier zijn (lichamelijk);
 •  Een heilige zijn (spiritueel);
 •  Een goede vriend zijn (sociaal).

Over motivatie in organisaties worden in de meeste gevallen de volgende vier drijfveren als dimensie genoemd:

 •  Hoe mensen in een organisatie tot ontwikkeling komen en worden ingezet (geestelijk);
 •  De economische (lichamelijk);
 •  De diensten, het werk en de kansen die een organisatie verschaft aan haar mensen
 •  (spiritueel);
 •  Hoe mensen bejegend worden (sociaal).

Als je tegemoet komt aan de genoemde vier motieven, dan hou je de zaag scherp, je houdt dan op een evenwichtige manier je hele wezen in conditie.

Onderhoud van jezelf hoort thuis in kwadrant, het is belangrijk en je moet er veel tijd in

steken, maar dan heb je er wel veel profijt van, het vereist de nodige pro-activiteit.

De lichamelijke dimensie

Deze dimensie impliceert dat je je lichaam in conditie moet houden. Belangrijke onderdelen bij je lichamelijk onderhoud zijn:

 •  Uithoudingsvermogen;
 •  Souplesse;
 •  Kracht.

De spirituele dimensie

Door deze dimensie te vernieuwen geef je richting aan je leven, het is een soort leiderschap.

Spiritualiteit vormt de kern van je eigen ik. Zonder een goede spirituele ontwikkeling

ben je geen compleet mens.

De geestelijke dimensie

Aan je opleiding heb je grotendeels je geestelijke ontwikkeling te danken, maar de meeste mensen laten hun hersenen wegkwijnen zodra ze hun school verlaten. Het dwingende om hun gedachten weer te geven in heldere bewoording is er niet meer. De televisie is de grootste boosdoener. Gemiddeld zitten mensen zo’n 30-35 uur per week achter de televisie en het vereist de grootste moeite om iets te zien dat daadwerkelijk nut heeft. Je zult jezelf effectief moeten sturen bij het gebruik van dit hulpmiddel.

De sociaal – emotionele dimensie

Deze dimensie heeft betrekking de principes van interpersoonlijk leiderschap, empathische communicatie en creatieve samenwerking.

De emotionele en sociale onderdelen van je leven staan nauw met elkaar in verbinding, de ontwikkeling hiervan is niet moeilijk, maar vergt wel aandacht en tijd.

Bron:
Covey, S., De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1997


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

  Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat mensen zelf richting geven aan de invulling van hun leven en hun werk. Investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap levert een positieve bijdrage aan de zelfsturing van mensen en daardoor weer aan het zelfsturend vermogen van organisaties waarin mensen werkzaam zijn. De persoonlijke

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Persoonlijk management | Tagged , , | Comments Off on Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen