googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Intervisie

model_geleide_intervisie

 
 


Elementen:

  • Een project, uitdaging of probleem,
  • Groep van 4-8 deelnemers,
  • Luisteren en doorvragen,
  • Herformulering probleem, advies en acties,
  • Leren te leren

Spelregels:

  • Er is altijd één procesbegeleider,
  • Alle vragen zijn goed,
  • Leg alles vast,
  • Evalueer na afloop.
Stap 1

De probleemeigenaar schetst kort de situatie.

Stap 2

Deelnemers formuleren max. 3 vragen gericht op het duidelijk krijgen van het probleem, iedere deelnemer schrijft de vragen op de flip over.

De probleemeigenaar antwoordt niet, geen discussie.

Stap 3

De probleemeigenaar typeert de vragen door warm/neutraal/koud.

Geen discussie.

Stap 4

De probleemeigenaar beantwoordt de vragen.

Geen discussie.

Stap 5

Iedere deelnemer stelt open vragen

De probleemeigenaar antwoordt meteen.

Stap 6

Iedereen behalve de probleemeigenaar schrijft op de flip: het probleem is …

Geen discussie.
 

Stap 7

Probleemeigenaar scoort warm/neutraal/koud.

Welke probleembeschrijving beschrijft de kern van het probleem?

Stap 8

De probleemeigenaar schrijft op de flip: het probleem is …

Geen discussie.

Stap 9

Plenair bespreken en op de flip over vastleggen.

Door welke krachten blijft het probleem bestaan?

Stap 10

Gezamenlijk wordt een concrete actie bedacht voor de probleemeigenaar.

 
 

Geleide intervisie

View more presentations from GertJanSchop.

download ptt: powerpoint ter begeleiding van geleide intervisie-sessies
 

Meer verdieping met betrekking tot intervisie? Wij selecteerden een aantal boeken voor je!

Roddelen

Een andere (effectieve en leuke) intervisiemethode is roddelen.

Vraagintroductie

Probleeminbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting.

Probleemverkenning

Groepsleden verkennen de vraag door het stellen van (zoveel mogelijk open) vragen en benutten alle vier de gespreksniveaus (inhoud, procedure, relatie en gevoel).

Roddelen

· Inbrenger gaat buiten de kring zitten en bemoeit zich op geen enkele manier met het komende gesprek. Hij/zij luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken of opvallen.

· Groepsleden roddelen met elkaar over de vraag van de inbrenger en over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen.

· Groepsleden komen uiteindelijk tot een gezamenlijk advies

Reacties van de inbrenger

Inbrenger komt weer tussen de andere groepsleden in zitten en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de roddelfase. Wat heeft hem/haar geraakt? Wat is opgevallen? Verwerpt of accepteert hij/zij het gegeven advies?

Evaluatie

Inbrenger en groepsleden kijken terug op de consultatie:

· Wat heeft het de inbrenger opgeleverd?

· Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan?
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Werkboek intervisie

  Dit werkboek bundelt 20 verschillende werkvormen voor beginnende en meer gevorderde intervisiegroepen. Deelnemers aan intervisiegroepen, zowel in de profit als in de non-profitsector, krijgen in dit boek op een compacte en overzichtelijke wijze praktische handreikingen aangeboden. Dit handboek is te zien als de aanvulling op het eerder verschenen boek

Liefde voor leren

  Liefde voor leren komt de eigen ontwikkeling en die van organisaties ten goede. Mensen die van leren houden staan positief ten opzichte van nieuwe denkbeelden en inzichten, nieuwe situaties en ontwikkelingen. Daarbij leren ze op verschillende manieren en hebben voorkeuren voor verschillende contexten. In de manier waarop leren nu

Motivatie

  Waardoor worden mensen gemotiveerd? Waar komen onze drijfveren vandaan? Vragen die niet alleen gesteld worden door psychologen en motivatietheoretici, maar door ieder die in z’n werkkring te maken krijgt met beïnvloeding van het gedrag van mensen. Dat kan zijn in marketing en communicatie, maar ook in humanresourcesmanagement. ‘Motivatie’ benadert

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.