Toetsing

Toetsing

De leergang Middle Management wordt getoetst door middel van het schrijven van minimaal vier Action Learning-papers, een reflectiedocument en een tentamen.

AL-paper

Inleiding

Action Learning is de basis voor de opleiding Middle Management. De koppeling tussen theorie en (de eigen) praktijk is essentieel. Modellen, concepten en theorieën zijn brillen die helpen om met elkaar naar de werkelijkheid te kijken. Action Learning betekent kennis verwerven en goede vragen stellen.

Doel

Doel van de Action Learning-opdrachten is goed leren kijken in je eigen organisatie en daarover na te denken.

Werkwijze

Er zijn acht Action Learning-opdrachten:

  1. Organisatieanalyse
  2. Marktanalyse
  3. Cultuuranalyse
  4. Veranderplan
  5. Eigen leiderschap
  6. Teamanalyse
  7. Vrije keuzeopdracht
  8. Presteren en motiveren

De Action Learning-opdrachten zijn gekoppeld aan de werkopdrachten die je voor iedere bijeenkomst moet maken.

De action learning opdracht Eigen Leiderschap is verplicht, daarnaast heb je keuze uit drie andere opdrachten. In totaal maak je dus vier opdrachten.

Bij alle opdrachten moet je collega’s betrekken. Ze maken scans of testen die jijzelf ook gebruikt gedurende de opleiding en/of ze denken mee bij de analyse van de resultaten en de aanbevelingen voor de organisatie. Collega’s kunnen uit alle lagen van de organisatie komen, ook het management mag je inzetten. Een mede-student die ook collega is, mag je niet gebruiken.

Reflectiedocument

Het reflectiepaper is gebaseerd op de reflectieopdrachten, de intervisiebijeenkomsten en de trainingsdagen Managementvaardigheden. De hoofdtekst bevat maximaal 4.000 woorden, exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen. De bijlagen dienen als bewijsvoering van de hoofdtekst.

Centraal staat: wat wilde ik leren, wat en hoe heb ik geleerd, waar sta ik nu, wat neem ik mij voor.

De reflectieopdracht is uitgebreid beschreven, klik hier.

Tentamen

Het tentamen bestaat uit 75 meerkeuzevragen en stellingen.