Action Learning opdracht: Teamanalyse

Lees eerst de hele opdracht, dus ook de aanwijzingen met betrekking tot de vormgeving van het document.

Inleiding

Deze opdracht is onderdeel van de opleiding Middle Management. De koppeling tussen theorie en (de eigen) praktijk is essentieel. Modellen, concepten en theorieën zijn brillen die helpen om met elkaar naar de werkelijkheid te kijken. In deze opdracht staat het eigen team centraal.

Doel

Doel van de Action Learning-opdracht is het beschrijven en beoordelen van het team waar jij deel van uit maakt en op basis daarvan aanbevelingen schrijven waardoor het team zich kan verbeteren.

Deelopdrachten

Deelproduct 1: beschrijving van het team (beeldvorming)

In deze deelopdracht breng je jouw team of een team in beeld. Je gebruikt minimaal twee modellen als bril om naar de werkelijkheid van jouw team te kijken.

Je maakt gebruik van twee modellen: effectief teamfunctioneren en een model naar keuze.

Je kan gebruik maken van een minimaal twee testen:

Al deze modellen zijn voorzien van tools die je als basis kunt gebruiken.

De testen die je gebruikt, laat je door minimaal drie teamleden invullen. Met elkaar vergelijk en bespreek je de uitkomsten.

In je paper neem je de grafieken van alle deelnemers op en per model beschrijf je wat jij en je collega’s daaraan zien en welke inzichten dit oplevert. Probeer het zo feitelijk mogelijk op te schrijven, vind er nog even niets van (oordeel uitstellen).

Deelproduct 2: beoordelen van de uitkomsten

Wanneer je de uitkomsten van deelproduct 2 op een rijtje zet, wat zie je dan eigenlijk? Wat gaat er goed in dit team en waar blijkt dit uit? Wat gaat er minder goed in dit team, waardoor komt dat denk je en hoe kan je dit onderbouwen?

Deelopdracht 3: aanbevelingen

Wat moet er in het team gebeuren op basis van je beoordeling in deelproduct 2? Waarom zou dit ons team helpen? Hoe pakken we dat het beste aan? En hoe zorgen we dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren?

Schrijf drie aanbevelingen. Misschien heb je er meer, maar je kiest voor de belangrijkste. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer aanbevelingen je geeft, hoe minder er gebeurt. Drie dingen kunnen mensen makkelijk onthouden.

Beschrijf je aanbeveling dikgedrukt is één zin. Daaronder geef je een toelichting.

Vormgeving van het AL-paper

Je paper bevat een voorblad, hoofdstukindeling, uitwerking per deelvraag en bijlagen.

Je paper heeft een professionele uitstraling, paginanummering en de hoofdstukken en eventuele paragrafen zijn genummerd. De titels van de hoofdstukken hebben een toepasselijke naam, maar niet ‘Deelproduct x: ….’. Verdeel je tekst op een logische manier in alinea’s en gebruik witregels.

Er geldt geen maximum aan woorden of pagina’s, maar bedenk dat je paper moet uitnodigen om gelezen te worden. Schrijf dus to-the-point. Tegenwoordig wil niemand meer een lijvig document lezen.