Middle management – 07. Cultuur

Lezen en bestuderen

Lezen

 • Boek Organisatie & Management, hoofdstuk 8.8 en 12.2
 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 3

Bestuderen

Maken

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

 • Voer de cultuurscan concurrerende waarden van Quinn en Cameron uit.
 • Welke ontwikkeling wil je organisatie maken? Waarom, wat gaat dit opleveren? Wat moet er gebeuren om deze ontwikkeling te maken?
 • Voer de scan cultuurdimensies van Hofstede uit.
 • Maak een relatie tussen de uitkomsten van deze scan en je eigen waarnemingen.
 • Welke cultuurelementen zou je willen veranderen en waarom?

Reflectieopdracht

 • Welke inzichten levert de test werkdruk jou op?
 • Welk cijfer geef je jouw stressbestendigheid? Waarom geef je jezelf dit cijfer?
 • Wat zijn jouw stressoren? Hoe vaak komt dat voor?
 • Beschrijf een situatie die jou stress oplevert volgens de STAR-methodiek. Wat zou je een volgende keer anders doen?
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.