Middle management – 06. Buiten kijken

Lezen en bestuderen

Lezen

  • Boek Organisatie & Management, hoofdstuk 1.3
  • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 7

Bestuderen

Maken

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

  • Wat zijn relevante ontwikkelingen buiten op de markt die invloed hebben op jouw organisatie? Maak hierbij gebruik van de checklist DESTEP. Maak gebruik van bronnen en verwijs daarnaar. Je mag ook interne bronnen gebruiken.
  • Wat zijn relevante ontwikkelingen in de sector waarin jouw organisatie zich bevindt? Maak hierbij gebruik van de tool vijfkrachtenmodel. Verklaar de uitkomsten na gebruik van de tool.
  • Wat betekent dit voor de strategie van je organisatie?

Na deze werkopdracht kan je eventueel aan de slag met het AL-paper marktanalyse.

Reflectieopdracht

  • We maken een tussentijdse balans op van de resultaten van de reflectieopdrachten, intervisiesessies en training managementvaardigheden.
  • Wat wilde je leren?
  • Wat heb je tot nu toe geleerd? Wat heb je ermee gedaan of ga je ermee doen?
  • Waar sta je nu in dit leerproces?
  • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.