googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(0)

Middle management – 14. Prestatiemanagement

Lezen en bestuderen

Lezen

  • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 6

Bestuderen

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

  • Beschrijf op welke onderdelen het Prestatie Afstemmings Model voor jou persoonlijk werkt of niet? In hoeverre beoordeel je de uitkomsten hiervan als voldoende of goed en waar kan er verbetering plaats vinden.
  • Is jouw organisatie ‘balanced’? Beschrijf dit aan de hand van de Balanced Scorecard.

Reflectieopdracht

  • Beschrijf een positieve ervaring die je hebt gehad met delegeren.
  • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je noodgedwongen verantwoordelijkheden moest overdragen of noodgedwongen iets gedelegeerd hebt gekregen.
  • Was het een goede beslissing om te delegeren of gedelegeerd te krijgen? Pas die op beide situaties toe.
  • Wat zijn voor jou de voorwaarden om te kunnen delegeren?
  • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.

Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.