Middle management – 08. Cultuur

Lezen en bestuderen

Lezen

 • Boek Organisatie & Management, hoofdstuk 12.3
 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 4

Bestuderen

Maken

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

 • Voer de cultuurscan van Handy uit.
 • Welke ontwikkeling wil je organisatie maken? Waarom, wat gaat dit opleveren? Wat moet er gebeuren om deze ontwikkeling te maken?
 • Voer de cultuurscan van Sanders uit.
 • Maak een relatie tussen de uitkomsten van deze scan en je eigen waarnemingen.
 • Welke cultuurelementen zou je willen veranderen en waarom?

Na deze werkopdracht kan je eventueel werken aan het AL-paper cultuuranalyse.

Reflectieopdracht

 • We maken een tussentijdse balans op van de resultaten van de reflectieopdrachten, intervisiesessies en training managementvaardigheden.
 • Wat wilde je leren?
 • Wat heb je tot nu toe geleerd? Wat heb je ermee gedaan of ga je ermee doen?
 • Waar sta je nu in dit leerproces?
 • Welke nieuwe leervragen roept dit op? Hoe wil je hiermee aan de slag?

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.