Middle management – 02. Leiderschap

Lezen en bestuderen

Lezen

 • Boek Organisatie & Management, hoofdstuk 9.5 en 9.6
 • Boek Managementvaardigheden, hoofdstuk 8

Bestuderen

Kijk alvast naar de verplichte Action Learning-opdracht Eigen Leiderschap. Je hoeft nog niet te gaan schrijven, maar je kan wel alvast je acties uitzetten naar de mensen die gaan bijdragen aan deze opdracht.

En denk alvast na over je leervragen. Je hoeft nu nog geen leervragen te formuleren, mag wel, maar in principe doe je dat direct na het schrijven van de Action Learning-opdracht Eigen Leiderschap.

Maken

Documenten

Voorbereidende opdrachten

Werkopdracht

 • Maak de test situationeel leidinggeven.
 • Beschrijf de uitkomsten van de test. In hoeverre herken je de uitkomsten in relatie tot je functioneren in jouw organisatie? Wat zou je willen veranderen? Waarom? Hoe ga je dat aanpakken?
 • Maak de test managementrollen van Quinn.
 • Wat herken je in de uitkomsten van deze test in relatie tot je huidige functioneren? Beschrijf de relatie tussen de uitkomsten en je functioneren.
 • Welke rollen zijn het minst goed ontwikkeld? Hoe belangrijk vind je het om deze minder goed ontwikkelde rollen verder te ontwikkelen? Waarom (niet)? Wanneer je hierin wilt ontwikkelen, hoe ga je dat dan doen?
 • Let op: deze opdracht komt in praktische zin aan bod tijdens de derde dag Managementvaardigheden.

Reflectieopdracht

 • Maak de test enneagram.
 • Wat herken je in de uitkomsten? Maak hierbij gebruik van het model enneagram.
 • Maak de test MBTI (Jung-test).
 • Wat herken je in de uitkomsten? Maak hierbij gebruik de beschrijving onder de test.
 • Op basis van bovenstaande vragen: wat zijn je inzichten en tot welke leervragen leidt deze reflectieopdracht?
 • Let op: het enneagram en MBTI komt in praktische zin aan bod tijdens de eerste dag Managementvaardigheden.

De reflectieopdracht kan als input dienen voor de intervisie.