B. Managementvaardigheden, ik & mijn medewerker: communicatie

Voorbereiden

 • Formuleer een concreet leerdoel m.b.t. het onderwerp van dag 2: communicatie
 • Bereid een korte presentatie voor (5 min) van jezelf als manager, waarin je vertelt over:
  • Je belangrijkste kwaliteit
  • Je leerwens in managementvaardigheden
  • Resultaat van je experiment(en) n.a.v. lesdag 1
 • Zorg dat je een casus paraat hebt (in je hoofd, of in steekwoorden op papier) op dag 2. Een casus (tussen jou en een ander) waarin miscommunicatie aan de orde was. Om een casus beknopt uit te werken, kun je het 5xG model gebruiken.

Presentatie

Aanvullende opdrachten (facultatief)

(Praktijk)opdracht na de training

 • Schrijf een korte reflectie (halve bladzijde) over je belangrijkste inzichten en ervaringen uit de trainingsdag.
 • Formuleer een CATA (concrete aanzet tot actie) voor jezelf. Dit is een experiment waar je de komende tijd in praktijk mee gaat oefenen. Zorg ervoor dat je jezelf uitdaagt; leren gebeurt buiten je comfortzone.
 • Plan momenten waarop je gaat experimenteren. Zorg ervoor dat je tijd maakt om je experimenten voor te bereiden en erop te reflecteren: wat lukte? Wat nog niet (helemaal)?

Leestips (facultatief)