Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

 
Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat mensen zelf richting geven aan de invulling van hun leven en hun werk. Investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap levert een positieve bijdrage aan de zelfsturing van mensen en daardoor weer aan het zelfsturend vermogen van organisaties waarin mensen werkzaam zijn. De persoonlijke flow staat daarmee aan de basis van de vitale organisatie.

Dit boek is een methode voor coachende managers om persoonlijk leiderschap bij medewerkers te helpen ontwikkelen. Ter ondersteuning bevat het boek vragenlijsten, schema’s en opdrachten. ‘Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap’ is primair geschreven voor HR-adviseurs en coachende managers.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!