Persoonlijke kwaliteit

 
Persoonlijke kwaliteit

Met behulp van dit boek krijgen studenten inzicht in kwaliteiten, competenties en vaardigheden die ze nodig hebben voor hun toekomstige beroep.’Persoonlijke Kwaliteit’ helpt studenten hun persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. Tests en oefeningen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

De kwaliteiten waar het in dit boek om gaat, zijn:

 • Ondernemingszin,
 • Collegialitei,
 • Motiverend en stimulerend vermogen,
 • Flexibiliteit,
 • Verantwoordelijkheidsbesef,
 • Gevoel van eigenwaarde,
 • Ambitie,
 • Stressbestendigheid,
 • Assertiviteit en zelfstandigheid,
 • Integriteit,
 • Creativiteit

Vooraf worden het kernkwadrant (Ofman), de leertheorie van Kolb en het SMART-model behandeld. In deze nieuwe editie is meer aandacht voor de rationele- en gevoelsaspecten van persoonlijke groei en de ontwikkeling tot gewaardeerd medewerker in een organisatie. Over deze thema’s is een groot aantal oefeningen toegevoegd, waaronder het hanteren van het model van de logische niveaus.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!