Leren zichtbaar maken

Het boek ‘Visible Learning’ van John Hattie heeft de wereld van het onderwijs aanzienlijk beïnvloed. In dit baanbrekende werk analyseert Hattie een groot aantal onderzoeken om te bepalen welke onderwijsstrategieën het meest effectief zijn. De kern van het boek is de presentatie van ‘effectgroottes’, een statistische maatstaf om de impact van verschillende onderwijsinterventies te beoordelen.

Hattie bespreekt een scala aan onderwerpen, variërend van de effectiviteit van huiswerk tot de rol van de leerkracht. Hij benadrukt het belang van kwalitatief goed onderwijs en de interactie tussen docent en leerling. Een van de meest opvallende inzichten is dat sommige algemeen geaccepteerde onderwijspraktijken, zoals kleinere klassen, niet zo effectief zijn als vaak wordt aangenomen.

Het boek heeft zowel lof als kritiek ontvangen. Het wordt geprezen om zijn uitgebreide onderzoek en praktische aanbevelingen, maar ook bekritiseerd vanwege methodologische beperkingen. Ondanks deze kritieken blijft ‘Visible Learning’ een belangrijke inspiratiebron voor docenten die streven naar verbetering van het onderwijs door middel van bewezen strategieën.

Dit boek sluit goed aan bij het model feedup, feedback en feedforward.

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!