Basisredenering motivatie

Basisredenering motivatie
 


Wensen en behoeften liggen dicht bij elkaar.

Daar waar Landsberg spreekt over wensen, spreken anderen, waaronder Van Aken, over behoeften: ‘Elk gedrag is gebaseerd op een bewust of onbewust geformuleerde doelstelling, voortgekomen uit een behoefte. Een onbevredigde behoefte is het startpunt voor het motivatieproces. Op basis van de behoefte wordt een doelstelling geformuleerd en om de doelstelling te realiseren wordt een handeling (gedrag) gekozen. Is de doelstelling gerealiseerd, dan ontstaan er nieuwe bewuste of onbewuste behoeften’.

Ongemotiveerd gedrag bestaat dus niet. In een werkomgeving kan het hooguit voorkomen dat de medewerker tot iets anders is gemotiveerd dan de manager wenst.

Je kunt mensen niet motiveren, maar motivatie kan je wel richten of ombuigen. Door te achterhalen waardoor mensen worden gemotiveerd, weten we waar de aangrijpingspunten voor de verandering liggen.

De dominante motivatietheorie heden ten dage met betrekking tot behoefte en doelstelling stelt dat een behoefte een algemene achterliggende menselijke eigenschap is en een doel het motiverende eindpunt van een specifiek streven (handeling). Doelen zijn de essentiële aandrijvers van gedrag. Motivatietheoretici richten zich vanuit dit denken op de typen doelen die mensen nastreven en de structuur van de zogenaamde middel-doelketens. Gedrag wordt hier gezien als middel om een doel op een hoger niveau na te streven.

Bronnen:

  • Aken, van, T. G. C., Talent Management: een stapsgewijze benadering, Organisatieinstrumenten (6) 1994
  • Franzen, G., Wat drijft ons?, Lemma, Utrecht, 2004, pag. 14

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Belemmeringen in een veranderproces‘.
 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen