Basisredenering motivatie


Wensen en behoeften liggen dicht bij elkaar.

Daar waar Landsberg spreekt over wensen, spreken anderen, waaronder Van Aken, over behoeften: ‘Elk gedrag is gebaseerd op een bewust of onbewust geformuleerde doelstelling, voortgekomen uit een behoefte. Een onbevredigde behoefte is het startpunt voor het motivatieproces. Op basis van de behoefte wordt een doelstelling geformuleerd en om de doelstelling te realiseren wordt een handeling (gedrag) gekozen. Is de doelstelling gerealiseerd, dan ontstaan er nieuwe bewuste of onbewuste behoeften’.

Ongemotiveerd gedrag bestaat dus niet. In een werkomgeving kan het hooguit voorkomen dat de medewerker tot iets anders is gemotiveerd dan de manager wenst.

Je kunt mensen niet motiveren, maar motivatie kan je wel richten of ombuigen. Door te achterhalen waardoor mensen worden gemotiveerd, weten we waar de aangrijpingspunten voor de verandering liggen.

De dominante motivatietheorie heden ten dage met betrekking tot behoefte en doelstelling stelt dat een behoefte een algemene achterliggende menselijke eigenschap is en een doel het motiverende eindpunt van een specifiek streven (handeling). Doelen zijn de essentiële aandrijvers van gedrag. Motivatietheoretici richten zich vanuit dit denken op de typen doelen die mensen nastreven en de structuur van de zogenaamde middel-doelketens. Gedrag wordt hier gezien als middel om een doel op een hoger niveau na te streven.


Bronnen

  • Aken, van, T. G. C., Talent Management: een stapsgewijze benadering, Organisatieinstrumenten (6) 1994
  • Franzen, G., Wat drijft ons?, Lemma, Utrecht, 2004, pag. 14
Voorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier Aanvullende artikelen

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Van burn-out naar bevlogenheid

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar werk en welbevinden bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking (n = 1213). Het blijkt dat 14 procent van de werknemers als bevlogen kan worden aangemerkt. Een evengroot percentage komt terecht in het tegenovergestelde deel van het spectrum en heeft last

Posted in HR-management, Leren, gedrag en motivatie | Tagged | Comments Off on Van burn-out naar bevlogenheid

Verzekerd van betrokkenheid?

Het artikel betreft een theoretisch kader van het afstudeeronderzoek van Eline Hamberg met als titel ‘Verzekerd van betrokkenheid?’. Betrokkenheid is te definiëren als: betrokken medewerkers hebben hart voor hun organisatie, voelen diepe verbinding met hun organisatie en staan achter de doelen en waarden, waardoor de prestaties van een organisatie positief

Posted in HR-management | Tagged , , | Comments Off on Verzekerd van betrokkenheid?