Deep Democracy


In dit artikel

 • wordt Deep Democracy kort toegelicht
 • krijg je een stappenplan aangereikt
 • kan je kijken naar Jitske Kramer (video, 30 min.)
 • en kan je een gratis tool downloaden

Deep Democracy gaat over besluitvorming. Deep Democracy past goed bij teams en organisaties die plat zijn georganiseerd, relatief weinig of geen hiërarchie, zoals bijvoorbeeld in zelfsturende teams. Bij Deep Democracy mag groepsdynamiek een rol spelen. Bij Deep Democracy als methodiek om tot besluitvorming te komen, is de meerderheid doorslaggevend. Alleen is meerderheid in dit geval ongelijk aan degenen met de grootste mond. Alle wijsheid die in de groep zit, moet eerst aan bod komen. Eerst moeten tegenstellingen en meningen worden onderzocht. Bij Deep Democracy gaat het niet direct om snelheid, maar om kwaliteit van de besluitvorming en effectiviteit.

Deep Democracy is door Myrna en Greg Lewis ontwikkeld binnen het bedrijfsleven in Zuid-Afrika.

Deep Democracy gaat ervan uit dat je minderheidsstandpunten zoveel als mogelijk benut. Doe je dat niet dan creëer je alleen maar weerstand. Evenals Appreciative Inquiry is Deep Democracy een waarderende methode.
De methodiek van Deep Democracy sluit goed aan bij de ijsbergtheorie die we hanteren om succes- en faalfactoren bij verandering te duiden. Meestal plannen we de verandering instrumenteel en als bovenstroom-activiteit, terwijl het succes van de verandering bepaald wordt door de onderstroom in de organisatie. Juist door de onderstroom aan het woord te laten met een methodiek als Deep Democracy voorkom je dat mensen ‘ja zeggen maar nee doen’.

Bij Deep Democracy doorlopen we vijf stappen.

Stap 1: alle invalshoeken verzamelen

 • Uitnodiging: geef je mening, idee of invalshoek
 • Houding: niet oordelen, luisteren, doorvragen, echte interesse, open, neutraal, ruimte creëren

Stap 2: alternatieven zoeken

 • Wie heeft een ander gezichtspunt?
 • Welke kant van de zaak is nog niet aan de orde geweest?
 • Welke relevante zaken hebben we nog niet aan bod gehad?

Stap 3: ondersteuning voor afwijkende meningen

 • Wie herkent dit?
 • Wie heeft een vergelijkbaar idee of gevoel?

Ad: stemming/besluitvorming

 • Stemmen over de geformuleerde voorstellen
 • Unanieme meerderheid? > klaar en uitvoeren
 • Verdeeldheid: iedereen mag goed en helder voor het ‘eigen’ idee lobbyen

Stap 4: van minderheid naar meerderheid

 • Niet fijn dat je niet ‘krijgt’ wat je graag wilt
 • Wat heb je nodig om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?

Eventueel stap 5: onderstroom

 • Wat speelt zich af onder de waterlijn?

Een ander model om tot besluitvorming te komen is het zogenaamde BOB-model: beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Synchrone besluitvorming

  Besluitvorming over complexe onderwerpen verloopt vaak moeizaam. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten handelen zelfstandig zonder afstemming, of zijn eindeloos bezig met afstemmen zonder dat iets gebeurt. Dit onderzoek naar besluitvorming in de zuidwestelijke delta presenteert een alternatieve benadering. Besluitvorming is mogelijk wanneer iedere overheid vanuit haar eigen rol, taken

Deep Democracy

  Herken je dat? Dat mensen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna de helft van je team niet loyaal wordt gesteund? Dat het resultaat sneller was bereikt als je ook had geluisterd naar je medewerkers die niet altijd het hoogste woord hebben? Dan is

Aanvullende artikelen

De effectiviteit van besluitvormingsprocessen aan de directietafel

  Uit onderzoek van adviesbureau McKinsey blijkt dat de effectiviteit van besluitvorming aan de vergadertafel laag wordt gewaardeerd. Dit perspectief vormde voor ons de aanleiding om een onderzoek te starten met als centrale vraag: Welke factoren zijn bepalend voor de effectiviteit van besluitvormingsprocessen van taaie vraagstukken aan de directietafel? Wat

Deep Democracy om de wijsheid van de minderheid te benutten

  Deep Democracy om de wijsheid van de minderheid te benutten Binnen de samenleving voelt een grote groep mensen zich niet vertegenwoordigd.Het is gissen naar de redenen dat ze zijn afgehaakt, misschien waren ze nooit aangehaakt. Deze groep doet hoe dan ook niet mee. Je voelt constant hun afwezigheid. Ze

Ons brein en besluitvorming: emotioneel of rationeel?

  Soms begrijp je niets van mensen om je heen. En zelf kun je soms in een reflex ook iets doen, waarvan je je later afvraagt waarom heb ik dat zo gedaan, terwijl die andere keuze toch logischer was geweest……. Er vinden kennelijk processen in ons brein plaats waarbij besluitvorming

In een half uurtje legt Jitske Kramer deep democracy uit. Leerzaam en ook leuk om naar te kijken!

Tools om zelf toe te passen

Deep Democracy stappenplan

  Bij Deep Democracy doorlopen we vijf stappen. Stap 1: alle invalshoeken verzamelen Uitnodiging: geef je mening, idee of invalshoek Houding: niet oordelen, luisteren, doorvragen, echte interesse, open, neutraal, ruimte creëren Stap 2: alternatieven zoeken Wie heeft een ander gezichtspunt? Welke kant van de zaak is nog niet aan de

Checklist besluiten nemen

  Je moet knopen durven doorhakken en besluitvaardig zijn. Maar, hoe kom je tot juiste besluiten? Wanneer is een keuze weloverwogen, of brengt het je juist in nog grotere problemen? Beslis je altijd en alles op gevoel? Dat laatste klinkt stoer, maar in de praktijk blijkt dat een stapgewijze besluitvoering

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Gert Jan helpt professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun (strategische doelen te realiseren door adviseren, trainen en coachen. Zijn expertise strategie-ontwikkeling ★ strategie-implementatie ★ verandermanagement ★ leren & ontwikkelen ★ MD-trajecten ★ projectmanagement ★ bedrijfsvoering ★ resultaten realiseren ★ performance ★ prestatiemanagement ★ executive coaching