Goalsettingtheorie van Locke en Latham


goalsettingtheorie


 

De goal setting theory van Locke en Latham is gebaseerd op het uitgangspunt dat doelen met specifieke karakteristieken belangrijk zijn om goed gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden.

Met betrekking tot doelen stellen Locke en Latham:

  • Moeilijke, maar haalbare doelen leiden tot betere prestaties dan eenvoudige doelen,
  • Doelen moeten specifiek zijn en niet algemeen,
  • Kennis van resultaten (feedback), tijdens en na het werk, zijn van belang om de motivatie in stand te houden,
  • Waarderingssystemen, zoals beoordelings- en beloningssystemen, zijn van invloed op de tevredenheid van de medewerker met zijn of haar prestatie, maar hebben nauwelijks invloed op het prestatieniveau zelf.

Bron:
Kluytmans, F., Leerboek personeelsmanagement, Wolters Noordhoff, Houten, 2005, pag. 247-248

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Belemmeringen in een veranderproces‘.

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Leren in organisaties

  Leren houdt de gemoederen bezig, misschien wel omdat het zoveel verschillende betekenissen heeft. In motto’s als ‘leven is leren’ is het woord ‘leven’ door van alles te vervangen: ‘opgroeien’, ‘samenwerken’, ‘ondernemen’, ‘cultuurverandering’. Steeds opnieuw blijkt dat hoe meer we leren, ho e minder we lijken te weten. In ‘Leren

Q&A Belonen

  De beloning voor geleverde arbeid kan vele vormen aannemen. Van een kaal salaris tot winstdelingen. Van prestatiebeloning tot ploegentoeslag. Van minimumloon tot 13e maand. De hoogte van beloningen komt in ons land meestal niet zomaar uit de lucht vallen.Natuurlijk is een en ander keurig ingebed in beloningstrukturen, salarisschalen, funktiewaarderingssystem

Motivatie

  Waardoor worden mensen gemotiveerd? Waar komen onze drijfveren vandaan? Vragen die niet alleen gesteld worden door psychologen en motivatietheoretici, maar door ieder die in z’n werkkring te maken krijgt met beïnvloeding van het gedrag van mensen. Dat kan zijn in marketing en communicatie, maar ook in humanresourcesmanagement. ‘Motivatie’ benadert

Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen