Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Employability-model

modelemployabilitymodel

 
 


Volgens Gaspersz en Ott wordt employability van werknemers bepaald door drie factoren:

• Kennis en vaardigheden die hen goed inzetbaar maken,
• Bereidheid om van functie te wisselen, zowel binnen als buiten de onderneming,
• Kennis van de arbeidsmarkt om te weten waar en hoe zijn hun vermogen kunnen aanbieden.

Sleutelwoorden bij employability zijn: kunnen, willen en weten. Deze factoren vormen samen het concept employability. Volgens Gaspersz en Ott zouden deze drie factoren elkaar beïnvloeden en versterken.

Ook Metselaar en Boom hanteren een gelijksoortige indeling. Zij stellen dat het gaat om inzetbaarheid, mobiliteit en arbeidsmarkt. Wat dat betreft is veel literatuur eenduidig over dit onderwerp. Om employability te visualiseren maken Metselaar en Boom gebruik van een model waarin bouwstenen zijn verwerkt die de employability zouden bepalen.

In het model is de aanleiding de eerste bouwsteen: dit is de trigger voor de verdere opbouw van dit model. De mobiliteits- en opleidingsbereidheid bepalen voor een groot deel de mogelijkheden die er zijn. Zo kan een loopbaan een nieuwe impuls krijgen door (tijdelijk) op een andere locatie te werken, of kan door het volgen van een opleiding de loopbaan een nieuwe wending krijgen. Om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden, functies en taken waar een werknemer voor in aanmerking kan komen is het belangrijk dat de werkervaring en gevolgde trainingen en opleidingen geïnventariseerd worden. Kortom, deze bouwstenen bepalen de inzetbaarheid.

Wat de werknemer doet met zijn of haar inzetbaarheid wordt bepaald door de kwaliteit van het psychologisch contract met de organisatie. De bouwsteen inzicht in de arbeidsmarkt is de laatste bouwsteen die invloed heeft op de mobiliteit. Door een realistisch inzicht in de arbeidsmarktkansen kan de werknemer immers inhoud geven aan de eventuele mobiliteitsplannen.

Het model kent een kop, romp en staart. De onderdelen die hierbij horen vormen van links naar rechts een keten van oorzaken en factoren.

Het model kan gebruikt worden als een leidraad in het gesprek met de individuele medewerker om zodoende de wederzijdse verwachtingen inzichtelijk te krijgen.

 
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Leerboek HRM

  De opvolger van het ‘Leerboek Personeelsmanagement’ 5e druk is geworden ‘Leerboek HRM’, 1e druk. Het ‘Leerboek Personeelsmanagement’ staat al meer dan 20 jaar als een huis en er zijn al meer dan 160.000 exemplaren afgenomen. Vanaf de eerste druk tot nu toe is het boek steeds aangepast aan de

Dynamisch competentiemanagement

  Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een speerpunt van het personeelsmanagement van organisaties. De ontwikkeling van competenties neemt daarbij een centrale plaats in. In de jaren negentig nam competentiemanagement mede daardoor een grote vlucht. De laatste jaren heeft deze systematiek echter veel aan populariteit verloren. Dat is niet vreemd, want

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen

 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.