Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Leerboek HRM

 

De opvolger van het ‘Leerboek Personeelsmanagement’ 5e druk is geworden ‘Leerboek HRM’, 1e druk.

Het ‘Leerboek Personeelsmanagement’ staat al meer dan 20 jaar als een huis en er zijn al meer dan 160.000 exemplaren afgenomen. Vanaf de eerste druk tot nu toe is het boek steeds aangepast aan de veranderende opvattingen en omstandigheden. Dat heeft er in de loop van de tijd wel toe geleid dat het een huis werd met aanbouwsels en bijgebouwen. Tijd dus om een keer te renoveren met behoud van het goede: er zijn enkele bijgebouwen (lees hoofdstukken) in de hoofdtekst opgenomen. Sommige aanhangsels zijn geschrapt of keren geintegreerd in de hoofdstukken terug. Belangrijker dan deze afslanking is dat de onderlinge samenhang tussen de hoofdstukken is verbeterd.

De hoofdstukken zijn gegroepeerd rond de drie kernthema’s van HRM; planning en sturing van personeelsstromen, motiveren en sturen van medewerkers en het ontwikkelen van medewerkers en organisaties.

Ieder kernthema wordt kort ingeleid, waarin niet alleen het belang van het thema wordt geschetst maar ook de onderlinge relaties tussen de hoofdstukken binnen dat thema worden aangegeven. Een andere verandering is dat de website: www.kluijtmans.noordhoff.nl bij het boek een belangrijkere functie heeft gekregen namelijk:

  • Een aantal hoofdstukken uit eerdere drukken zijn daar nog steeds in te zien en kan men downloaden. Het zijn die hoofdstukken die als achtergrondinformatie van belang kunnen zijn voor het onderwijsproces
  • Er wordt in veel hoofdstukken verwezen naar informatie die men over de betreffende onderwerpen op internet kan vinden. De links naar deze internetbronnen staan ook op de website van het boek
  • Van ieder hoofdstuk wordt een powerpoint presentatie gegeven, waarin de hoofdlijn van het betreffende hoofdstuk wordt geschetst
  • Er zijn voor de docent en student projecten en extra cases beschikbaar
  • Studenten kunnen hun tentamen aan de hand van honderden toetsvragen voorbereiden

Naast deze veranderingen is de formule van het boek ongewijzigd gebleven:

  • specialisten geven ieder op hun eigen terrein de actuele stand van zaken weer,
  •  instrumenten worden gerelateerd aan strategische en organisatorische ontwikkelingen,
  •  activiteiten en instrumenten zijn geclusterd in drie grote thema’s.

Meer weten? Boek kopen? 

 
 


 Managementmodellensite

Managementmodellensite is een site van professionals voor professionals en van docenten voor studenten. Onze drive zit in het ontwikkelen van mensen en organisaties en modellen zijn daarbij een handig hulpmiddel. Of het nu gaat om een bondige uitleg van modellen, praktisch toepasbare tools en sjablonen of tips voor boeken en artikelen: managementmodellensite is dé site voor praktisch toepasbare informatie over modellen.

Wie zijn we?

De website wordt bijgehouden door gedreven professionals die elk op hun eigen manier een fascinatie hebben voor managementmodellen. Allemaal hebben we hands-on ervaring met de toepassing ervan bij het vormgeven aan organisaties en oplossen van problemen. Meestal hebben we ervaring als docent. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking voor algemeen gebruik. Wil je ons leren kennen? We stellen ons op de experts pagina aan je voor.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Wij managen niet alleen managementmodellensite.nl, maar zijn ook in ons dagelijks leven actief met ons vak bezig; bijvoorbeeld met het trainen en coachen van medewerkers en het vormgeven en verbeteren van organisaties. Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Of heb je behoefte aan ondersteuning van een ervaren trainer, coach of adviseur? Neem dan gerust contact op. Er is een goede kans dat we je verder kunnen helpen.