Het Team-handboek

 

De oorspronkelijke engelse editie van dit boek is een standaardwerk over teams met een verkoop van bijna 1 miljoen exemplaren. Het huidige tijdperk van snel opeenvolgende veranderingen vraagt meer dan ooit om het bijeenbrengen van de kennis, vaardigheden, standpunten en ervaringen van mensen. Alleen door met teams te werken kunnen ondernemingen problemen oplossen, goede besluiten nemen en klanten een oplossing bieden. Voor iedereen die met teams werkt of overweegt dit te gaan doen kan ‘Het team-handboek’ dienen als vraagbaak. Het boek bevat praktische inzichten voor allerlei soorten teams: van managementteams, tot multifunctionele teams die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe producten en werkgroepen. ‘Het Team-handboek’ biedt:

– Een methode en hulpmiddelen voor het oplossen van problemen.
– Informatie voor managers die teams sponsoren.
– Een methode om projecten te beoordelen.
– Methoden voor het implementeren van veranderingsstrategieën.
– Een beschrijving van de ontwikkelingsfasen van een team en het recept voor succesvolle teams.
– Een handleiding voor het houden van effectieve vergaderingen en discussies, het nemen van besluiten en het afronden van de werkzaamheden van een team.
– De tien meest voorkomende groepsproblemen, waaronder besluiteloosheid, afdwalen en dominante, weifelende en ruziënde teamleden.
 Meer over teammanagement? - klik hier