Verbeteren van teams

 

De Thema-klassieker ‘Verbeteren van teams’ is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beïnvloed – dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera – zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek.

Eén theorie over teamwerk die alles omvat en de werkelijkheid vanuit één gezichtspunt benadert, zult u in dit boek niet vinden; de auteurs betwijfelen of die er überhaupt ooit zal komen. En u vindt in ‘Verbeteren van teams’ dus ook geen kant en klare antwoorden op al uw vragen … Waarom niet? Omdat het organiseren van en omgaan met mensen nu eenmaal grillig en weerbarstig is en elke keer weer anders. En dat zal altijd zo blijven.

Wat vindt u dan wel in dit boek? Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken. Invalshoeken waarmee u met teams, afdelingen en organisaties aan de slag kunt. Wij geven u daarvoor stof tot nadenken en modellen om mee te werken. Onder andere met ‘zoekplaatjes’ willen we u stimuleren na te gaan welke factoren van invloed zijn op het functioneren van uw team. Ook de beperkingen en risico’s van teamwerk belichten we. ‘Verbeteren van teams’ is een compleet boek voor elke leidinggevende, team- of afdelingsleider, opleidings- of HR-adviseur. Het helpt u en uw team of afdeling verder op weg naar meer effectiviteit en – zeker niet minder belangrijk! – meer plezier in uw organisatie.

 

Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek!

 


Meer over teammanagement? - klik hier