AMOR-model

De kern van het AMOR-model gaat over arbeidskracht, ofwel de passie of het innerlijke vuur van een medewerker. Het AMOR-model laat een samenspel zien van vier elementen, kwaliteit, mentaliteit, mogelijkheden en relaties, die tezamen bepalend zijn in hoeverre een medewerker ook een talent wordt.

AMOR is het acroniem voor Abilities, Motivation, Opportunities en Relations. Auteur van het AMOR-model is Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategic Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit.

Met AMOR krijg je mensen op een goede manier aan de slag in je organisatie. Hoe kan een medewerker succesvol zijn en gelukkig worden. Het AMOR-model is ook zeer helpend wanneer je nadenkt over het doorvoeren van veranderingen in je organisatie.

Het AMOR-model is gebaseerd op het AMO-model dat al eerder door Van der Sluis werd ontwikkeld. Hierin staat de A voor Abilities, voor kwaliteiten, wat kan de medewerker, waartoe is hij in staat.

De M staat voor Motivation of motivatie. Wat laat de medewerker zien aan mentaliteit, ambitie, drive en verlangen. Het gaat over wilskracht en intrinsieke motivatie.

De O staat voor Opportunities of mogelijkheden. Hoeveel podium geven we aan een medewerker, welke mogelijkheden heeft of krijgt een medewerker.

Uit later onderzoek blijkt de R van Relations of relaties een belangrijke rol te spelen. Het blijkt medebepalend te zijn voor het welbevinden van mensen. Het in verbinding staan met anderen en het hebben van een sociaal netwerk, zorgt voor licht en lucht, nodig om het vuurtje in mensen brandende te houden.

Om het vuurtje van arbeidskracht en talent zuurstof te geven, heeft Van der Sluis de formule AIR4+V6 toegevoegd, een mooie checklist voor de leidinggevende of de veranderaar:

A – aandacht

I – inspiratie

R – richting

R – ruimte (autonomie)

R – resultaatgebieden

R – respect (voor verschillen)

V – veiligheid (sociale)

V – verwachten (er wordt op je gerekend)

V – verbinden

V – vieren (successen)

V – verrassen

V – voorbeeldgedrag

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

De wetenschap van talent

Dit is een bundel met tien hoofdstukken met praktische relevante inzichten over talentmanagement in organisaties. In ieder hoofdstuk wordt één internationale wetenschappelijk artikel vertaald naar de praktijk van managers van talent in een organisatie. De artikelen zijn zorgvuldig geselecteerd en vormen een rijke bron van kennis en inspiratie voor HR-managers.

Posted in HR-management | Tagged | Comments Off on De wetenschap van talent

Varen in de mist

‘Varen in de mist’ is een zelfhulpboek voor eindverantwoordelijke managers, leidinggevenden en bestuurders die zichzelf zien als schipper aan het roer van een organisatie in woelige tijden. De omstandigheden waarin de organisatie verkeert zijn complex, onduidelijk en moeilijk te voorspellen. De markt is als de zee die geeft en neemt.

Posted in Leiderschap en management | Tagged | Comments Off on Varen in de mist
Aanvullende artikelen

Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

De huidige economische crisis zet het commitment van medewerkers behoorlijk onder druk. Managers verlengen arbeidscontracten niet of moeten zelfs mensen ontslaan om een faillissement te voorkomen en als organisatie te overleven. De onzekerheid die dat veroorzaakt bij medewerkers trekt ook een zware wissel op het psychologisch contract, het geheel van

Posted in Verandermanagement | Tagged , | Comments Off on Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

In het bedrijfsleven en bij de overheid worden regelmatig verandertrajecten uitgevoerd om klantgerichter te werken of de waardepropositie te optimaliseren. Door de intrinsieke motivatie van de individuele medewerkers aan te spreken kan deze verandering sneller worden gerealiseerd en kunnen de resultaten beter beklijven. In dit artikel laten we zien waarom

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Ik ben wél gemotiveerd! Succesvol veranderen met de Verander Motivatie Matrix

Je hebt en bent talent

Als director Nyenrode Center for Talent Management en associate professor Strategisch Talent Management is dr. Lidewey van der Sluis verbonden aan Nyenrode en daarmee is ze voor het themanummer ‘werken vanuit talenten’ de uitgelezen kandidaat voor een gesprek over talent: wat is talent eigenlijk, hoe ontwikkel je talent, wat moet

Posted in HR-management | Tagged | Comments Off on Je hebt en bent talent

Strategisch talentmanagement en onderwijs

Ontwikkeling draait om de vraag: what matters? We zien, horen en lezen steeds meer over strategisch talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Waar komt deze beweging vandaan? Wat is talent eigenlijk? Hoe zet denken in talent aan tot een andere benadering van organisaties, medewerkers

Posted in HR-management | Tagged | Comments Off on Strategisch talentmanagement en onderwijs
Tools om zelf toe te passen

Hoe stimuleer ik de intrinsieke motivatie?

Passend bij het AMOR-model hebben we een tool ontwikkeld, waarmee je bijvoorbeeld als leidinggevende kan nadenken hoe je de intrinsieke motivatie bij medewerkers kan stimuleren. Het AMOR-model is ook geschikt voor een veranderaar om te kijken hoe medewerkers in een verandering kunnen worden meegenomen. Hoe geef ik ruimte aan kwaliteiten?

Posted in HR-management, Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Hoe stimuleer ik de intrinsieke motivatie?