Veranderstrategie Mars

Veranderstrategie Mars

weten

moeten

leren en ontdekken

willen

waarde

verbinding door dekracht
van analyse en argumenten

verbinding door loyaliteit
en plichtsbesef

verbinding door
zelfschepping

verbinding door overbruggen
van organisatiebelang en individueel belang

rol veranderaar

expert, onderzoeker

verstrekker van richtlijnen,
uitgever van opdrachten

procesbegeleider, coach,
facilitator

verleider, bemiddelaar

nodig – geschikt

als de verandering wordt
belemmerd door een gebrek aan inzicht

als snelheid en daadkracht
gewenst zijn

als de verandering valt of
staat met vaardigheden van de doelgroep

als de organisatie
afhankelijk is van de medewerking van kritische medewerkers

als de verandering een
triviaal aspect van het werk betreft

als de verandering voor een
ieder onontgonnen terrein is

als de ambitie aan een
vaste standaard moet voldoen

niet geschikt

als de weerstand groot is
of zal zijn

als de belangen van de
doelgroep sterker zijn dan hun loyaliteit

als de weerstand groot is
of zal zijn

als er een grote sprong
gemaakt moet worden

valt of staat met

geloofwaardigheid (van de
analyse, de argumentatie en de veranderaar)

acceptatie van leiderschap

tijd

een veranderaar die weet
wat de mensen beweegt

handhaving

veiligheid

ruimte om water in de wijn
te doen

duidelijkheid waarom het
nodig is

vrijheidsgraden in de
uitkomst

transparantie

substrategieën

alarmering

systeemgedreven verandering

leren

rekenschap geven

bewustwording

reorganisatie

ontdekken

verleiden

proeftuinen

opleggen nieuwe
prestatienorm

 

 

 

ranglijsten

 

 

 

gewoon doen

 


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Succesvol veranderen

De omgeving van organisaties dwingt hen ertoe zich voortdurend aan te passen of zelfs diepgaand te veranderen. Dat veranderingsproces blijkt niet zonder risico’s te zijn. Waarin schuilt de kracht van succesvolle organisaties en wat leidt tot mislukking? Hoe kunnen verantwoordelijken leiding geven aan die veranderingsprocessen? Een sleutelfactor blijkt naast een

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement, Strategisch management, Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on Succesvol veranderen
Aanvullende artikelen

De manager als breincoach

  Het gedrag van medewerkers is een van de belangrijkste succesfactoren bij het behalen van organisatieresultaten. Daarentegen is datzelfde gedrag de meest onvoorspelbare factor in het geheel. Geen wonder dus dat managers zoeken naar manieren om er vat op te krijgen. Hoe kun je als leidinggevende je medewerkers het gewenst gedrag laten vertonen? Kennis

Posted in Verandermanagement | Tagged , , | Comments Off on De manager als breincoach

Organisatieverandering, conflict en macht

It takes three to tango Auteur: Thijs Homan In de conventionele veranderkunde worden veranderplannen als ‘juist’ gezien, en conflicten al snel als ‘weerstand’ gelabeld. Conflicten moeten ‘gehanteerd’ worden, zodat de weg voor snelle implementatie van veranderen geplaveid kan worden. Thijs Homan pleit voor een ander perspectief op conflicten en daaraan

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Verandermanagement | Tagged , , , | Comments Off on Organisatieverandering, conflict en macht
Tools om zelf toe te passen

Implementatieplan

Een nieuw proces ingericht, een nieuwe strategie ontwikkeld of we hebben een idee over een nieuwe organisatie-inrichting, maar hoe gaan we dit implementeren? Hieronder vind je een zeer uitgebreid implementatieplan. Misschien is het hele plan passend voor jouw situatie, misschien hoef je alleen maar delen van het implementatieplan te gebruiken.

Posted in Algemeen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Implementatieplan