Trap van Quirke
Het artikel over de trap van Quirke

  • licht de trap van Quirke toe
  • maakt een relatie met large scale interventions
  • verbindt eigenaarschap aan het model
  • duidt de invloed op kennis, houding en gedrag
  • legt uit hoe je de trap van Quirke kan toepassen
  • is voorzien van een boek, artikel en twee tools

Onderzoeker en auteur Bill Quirke heeft een model ontwikkeld op het gebied van communicatie dat bekend is geworden onder de titel ‘trap van Quirke’. Het geeft antwoord op de vraag voor welk doel van communiceren je welk communicatiemiddel het beste kunt gebruiken. Daarbij is het model zo opgebouwd dat naarmate de ambities omtrent informeren of communiceren hoger worden (van ‘ervan weten’ naar ‘begrip hebben’, naar ‘ondersteunen’, ‘zich betrokken voelen’ en ‘zich verbonden voelen’) de interactiviteit van het te kiezen communicatiemiddel ook hoger moet worden.

Dat wil zeggen dat als je mensen enkel wilt informeren (ze moeten bijvoorbeeld ergens van weten) het voldoende kan zijn een e-mail of nieuwsbrief te versturen, posters op te hangen of een bericht te plaatsen op intranet. Naarmate je echter meer van de mensen (de ontvangers) verwacht, zal je ook zelf meer energie moeten steken in je communicatie. Zo spreekt Quirke bij het doel ‘begrip hebben’ al van het gebruik van een peptalk of een presentatie en ook bij de stappen die daarop volgen (de hogere ambities) staan ‘live’ ontmoetingen en interactie centraal. Denk aan seminars, feedback sessies en trainingen.

De trap van Quirke sluit goed aan bij het model van de large scale interventions (LSI). In dit model onderscheiden we de participatiestrategieën tell, sell, test, consult en co-create zijn redelijk goed vergelijkbaar met de stappen ervan weten, begrip hebben, ondersteunen, betrokken voelen en verbonden voelen.

Strategie: vertellen – Quirke: ervan weten – LSI: tell
Strategie: verduidelijken – Quirke: begrip hebben – LSI: sell
Strategie: ondersteunen – Quirke: ondersteunen – LSI: test
Strategie: bijdragen – Quirke: betrokken voelen – LSI: consult
Strategie: creëren – Quirke: verbonden voelen – LSI: co-create

De trap van Quirke is een mooie toevoeging aan het instrumentarium van de veranderaar. Naar mate we hoger op de trap komen zal de mate van eigenaarschap van betrokkenen toenemen. De inspanningen van de veranderaar of het management enerzijds en actoren of medewerkers anderzijds zullen echter ook toenemen.

Kom je als manager op de eerste trede nog weg met uitleggen en de medewerker met alleen maar lezen of aanhoren, op de tweede trede zal de manager moet gaan toelichten (sell) en de medewerker vragen moeten stellen. Op de derde trede gaat de manager presenteren en moeten medewerkers zich bepaalde vaardigheden eigen maken. Op de vierde trede gaat de manager zaken voorleggen (consult) en worden medewerkers geacht ideeën en oplossingen aan te dragen. Op de vijfde trede zal het management veranderingen initiëren en gaan de medewerkers mede-vormgeven (co-creating).

Grofweg kunnen we stellen dat naarmate we hoger op de trap komen we veranderingen bij medewerkers bewerkstellingen op het gebied van kennis, houding, directe verandering in gedrag tot directe en langdurige verandering in gedrag.

Wat kan je met dit model? Bij veranderingen in de organisatie kan je kijken welk doel je nastreeft (van ‘de medewerker moet ervan weten’ tot ‘de medewerker moet zich verbonden voelen met deze verandering’) en daar pas je de interne communicatie op aan. Zorg altijd dat je doel en inzet middelen congruent is aan elkaar. Wanneer je wilt dat medewerkers mede bijdragen aan een verandering, is een presentatie met een vragenronde niet het juiste middel.

Bron: Quirke, B. (1994). Communicating for change

Voorbeeld op 'Praktijkcase veranderen' - klik hier

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Making the Connections

Het boek ‘Making the Connections’ sluit goed aan bij de trap van Quirke. Bedrijven weten dat communicatie met hun mensen essentieel is als de energie en de inspanningen van hun medewerkers in dezelfde richting moeten wijzen. Making the Connections laat zien hoe je interne communicatie kunt gebruiken om strategie om

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Making the Connections
Aanvullende artikelen

De cruciale rol van informele communicatie in de betekenisgeving van veranderingen

Interne communicatie wordt vaak gezien als een (strategisch) instrument. Als een middel waarmee je planmatig medewerkers informeert. Maar van nog groter belang bij verandertrajecten is het informele discours: de gesprekken onderling, tussendoor op de wandelgang, in de lunchpauzes of discussies op online fora. Medewerkers zoeken in die informele gesprekken samen

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on De cruciale rol van informele communicatie in de betekenisgeving van veranderingen
Tools om zelf toe te passen

Canvas interne communicatie

Op Brunel.net is naar aanleiding van het model trap van Quirke een canvas voor interne communicatie gepubliceerd. Hoe zet je dit canvas in? Let op: zorg dat het één geheel wordt, het is geen invullesje, maar een hulpmiddel om de interne communicatie te verbeteren. Stakeholders Noteer alle belangrijke mensen binnen

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Canvas interne communicatie

Tool – trap van Quirke

De tool, die hoort bij de trap van Quirke, kan je op meerdere manieren gebruiken. Allereerst kan je met elkaar een overzicht maken welke communicatiemiddelen en interventies jullie binnen de organisatie kunnen inzetten. Wat hebben we al eens eerder gedaan? Waar hebben we ervaring mee? Wat kunnen we leren van

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on Tool – trap van Quirke