Zevenkrachtenmodel

Zevenkrachtenmodel

 


Het zevenkrachtenmodel voor cultuurverandering onderscheidt drie zingevingskrachten, drie actiekrachten en een proceskracht. Alle krachten zijn evenwaardig en moeten evenwichtig worden gehanteerd. De zingevingskrachten zijn verhalende krachten. Zij bereiken hun effect door bewustwording, confrontatie en uitleg. Mogelijkheden en bedreigingen, binding en inspiratie zijn sleutelbegrippen. De actiekrachten vereisen tastbare veranderingen in de kerndimensies van de organisatie. Het gaat om veranderingen in de structuur, de systemen en competenties. De proceskracht geeft de energie aan het veranderingsproces en is de driver voor de andere zes krachten.

Het zevenkrachtenmodel is ook een Berenschotmodel.

Bron: Ten Have, S., et al, Het managementmodellenboek, Reed Business, Den Haag, 2005, pag. 164-165

Voor een praktische toepassing kijk je op ‘Belemmeringen in een veranderproces‘.
 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Handboek Managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat

 

Aanvullende artikelen

 

Tools om zelf toe te passen