Stakeholders

Stakeholders


Stakeholder management of stakeholderanalyse blijkt voor leidinggevenden een dynamisch en spannend proces van wikken en wegen waarbij diverse stakeholderbelangen in verschillende situaties tegen elkaar moeten worden afgewogen, op zoek naar evenwichtige oplossingen. Het gaat om het omgaan met krachten en dilemma’s waarmee ondernemingen nu maar ook in de toekomst blijvend geconfronteerd (zullen) worden, en om de vraag wat er nodig is om maatschappelijk verantwoord ondernemen daadwerkelijk en blijvend te integreren in de concrete bedrijfsvoering van alledag.

Onder stakeholders verstaan we in brede zin en in lijn met Freeman (1984) alle personen, groepen en organisaties (instituties, partijen, media) die op een of andere wijze nodig zijn voor het goed functioneren van de onderneming zoals de aandeelhouders/financiers, klanten en medewerkers, dan wel baat hebben bij c.q. geconfronteerd worden met de effecten van het ondernemen zoals de omgeving, arbeidsmarkt, maatschappij. Freeman als een van de belangrijkste grondleggers van de stakeholder theorie, heeft het over elke persoon/groep die invloed kan uitoefenen op of beïnvloed wordt door het realiseren van de ondernemingsdoelen.

Sommige stakeholders staan meer op afstand van de onderneming zoals de politiek, beleggers of de media; andere stakeholders zijn rechtstreekser betrokken of hebben – zoals aandeelhouders of werknemersvertegenwoordigers – zelfs een positie in de bestuurlijke structuur van de onderneming (vergelijk De Graaf, 2005).

In de stakeholdertheorie wordt juist gewezen op het belang van:

  • Goede relaties met alle relevante stakeholders, niet alleen de aandeelhouders,
  • Een zekere betrokkenheid van de stakeholders, ieder op een eigen wijze en vanuit een eigen positie en verantwoordelijkheid, bij de besluitvorming,
  • Een goed evenwicht, een goede balans vinden bij het afwegen van de diverse stakeholderbelangen.

In de diverse benaderingen wordt meer of minder belang gehecht aan bepaalde stakeholders. Zo is in het Angelsaksiche model de aandeelhouder (shareholder) erg belangrijk en baseert het vijfkrachtenmodel van Porter zich op de in de vijf stakeholders die in de afbeelding lichtblauw zijn gekleurd.

Voor een stakeholderanalyse kun je verschillende methoden en technieken gebruiken. Kijk eens bij:


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Basisboek projectmanagement

  Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende soorten projecten:  Persoonlijk project,

Posted in Projectmanagement | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Basisboek projectmanagement
Aanvullende artikelen
Tools om zelf toe te passen

Stinky fish

De ‘Stinky Fish’ werkvorm is een krachtig hulpmiddel om open communicatie te bevorderen, verborgen problemen bloot te leggen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Het draagt bij aan een transparantere en efficiëntere samenwerking binnen groepen en teams. Het kan worden toegepast in diverse contexten, zoals onderwijs, teamontwikkeling en projectmanagement. Stappen

Posted in Leren, gedrag en motivatie, Projectmanagement, Teammanagement | Tagged , | Comments Off on Stinky fish