Input throughput output

input-throughput_outputsysteem_organisatie

 

Het model van het input-throughput-output-systeem van een organisatie is ontleend aan Boonstra 1993 met twee kleine aanpassingen: [1] in de contextuele omgeving met de omgevingsveranderingen is ‘demografie’ toegevoegd en ‘fysiek’ vervangen door ‘ecologie’, waardoor de variabelen gelijk geschakeld zijn met het DEPEST-model; [2] in de transactionele omgeving met de marktontwikkelingen is ‘belanghebbenden’ vervangen door ‘stakeholders’ en zijn leveranciers, samenwerkingspartners, potentiële toetreders en substituten toegevoegd aan het oorspronkelijke rijtje, waarmee de variabelen zijn afgestemd op het krachtenmodel van Porter.

De organisatie wordt weergegeven in haar contextuele en transactionele omgeving. Voor een goede strategie is het noodzakelijk de omgeving te begrijpen en daarop te anticiperen.

Kapitaal is de vorm van geld en hulpmiddelen, arbeid in de vorm van mensen en kennis, informatie in de vorm van kennis over marktontwikkelingen en omgevingsveranderingen en natuur in de vorm van grondstoffen en energie gaan de organisatie in.
Kapitaal, arbeid, informatie en ‘natuur’ gaan ook weer de organisatie uit, maar dan in een andere vorm: kapitaal in de vorm van goederen, diensten, geld, maar ook verouderde technologie, arbeid in geval van pensionering en ontslag, informatie door public relations en gegevensverstrekking en natuur door fysieke veranderingen en afval (reststromen zoals we tegenwoordig zeggen).
Mensen, middelen en informatie zetten de input om in output.

Beheersing van en controle op de input en/of throughput past in een bureaucratisch model, beheersing van en controle op de output in een economisch model.

Het model gaat uit van een organisatie als een doegericht en rationeel systeem. Beheersing is gericht op het opsporen van afwijkingen en bijstellen van deze afwijkingen van doelen, gebruik van technologie, samenwerking en menselijk gedrag.

Een organisatie moet worden gezien als een integraal systeem. Informatie uit de contextuele omgeving (omgevingsveranderingen) is input voor het bepalen van de koers van de organisatie: doelstellingen en bedrijfsstrategie. De mens is een belangrijke factor. De arbeidsorganisatie als systeem en de arbeidssituatie geven vorm aan de wijze waarop de mens in de organisatie zijn activiteiten verricht. Onder arbeidsorganisatie verstaan we structuur, processen, cultuur en de wijze van leidinggeven, onder arbeidssituatie taakstructuur, kwaliteit van de arbeid, arbeidsmotivatie en kennis en vaardigheden (competenties). Een en ander in samenspel met de technologie: interne technologie, informatiebeleid, informatievoorziening en informatiebehoeften.\

 

Bovenstaande powerpointpresentatie (slideshare) kan je downloaden in powerpoint-format. Klik op de onderstaande downloadlink.


Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Algemene economie en bedrijfsmanagement

  Van een economiestudent in het hoger onderwijs mag worden verwacht dat hij of zij inzicht verkrijgt in de gevolgen van (inter)nationale en bedrijfsmatige economische ontwikkelingen op de bedrijfsomgeving. ‘Algemene economie en bedrijfsmanagement’ biedt daarvoor de ondersteunende theorie. Met deze kennis wordt een basis gelegd voor het nemen van besluiten

Posted in Marketingmanagement, Ondernemerschap, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , | Comments Off on Algemene economie en bedrijfsmanagement
Aanvullende artikelen

De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten door Jaap Boonstra Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties. Verschillende perspectieven ten aanzien van verandering en leren worden met elkaar vergeleken en onderzocht wordt op welke punten die met elkaar botsen. Er bestaat geen consensus over

Posted in Verandermanagement | Tagged | Comments Off on De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

Organisatieontwikkeling met behulp van een systemisch perspectief

  Als het gaat om het verklaren van het gedrag van mensen in organisaties, weten we een heleboel. Vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken zijn verklaringen te geven voor waarom mensen doen wat ze doen en welke effecten dat heeft op anderen. En weten we goed wat er nodig is om

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Organisatieontwikkeling met behulp van een systemisch perspectief
Tools om zelf toe te passen

Het model managementmodellen wordt gebruikt in de leergang middle management