De dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties

Kritische beschouwingen en nieuwe gezichtspunten door Jaap Boonstra

Deze bijdrage bevat een aantal overwegingen over de dynamiek van verander- en leerprocessen binnen organisaties. Verschillende perspectieven ten aanzien van verandering en leren worden met elkaar vergeleken en onderzocht wordt op welke punten die met elkaar botsen. Er bestaat geen consensus over wat een praktische set uitgangspunten zou zijn voor verander- en leerprocessen binnen organisaties. Theorie en praktijk van veranderen en leren zijn verankerd in diepgewortelde veronderstellingen en waarden. Het is derhalve zinvol de waarden die ten grondslag liggen aan de verschillende benaderingen van verandering en leren expliciet te benoemen en bespreekbaar te maken. Uitgaande van die uiteenlopende benaderingswijzen worden hieronder meerdere vraagstukken vanuit een kritische invalshoek besproken. Het laatste gedeelte van deze bijdrage is gewijd aan het ontwikkelen van een professionele en persoonlijke methodologie voor veranderingen.

Lees het hele artikel en download de pdf.