Denken over veranderen in vijf kleuren

 

denken-over-veranderen-in-vijf-kleuren

Het woord veranderen is te typeren als een containerbegrip. Als je op zoek gaat naar de achterliggende waarden en betekenissen van het woord kom je een scala van begrippen tegen. Het woord veranderen wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gewenste uitkomst te omschrijven (het doel, product, resultaat, effect); wat klaar is, wat gerealiseerd is of wat tot stand gebracht is. Dat zie je in zinsnedes als: ‘Deze verandering is duidelijk zichtbaar’. ‘Het gebouw is heel erg veranderd’. ‘Piet is heel erg veranderd’. Maar ook wordt het woord veranderen gebruikt voor het proces (plan van aanpak, werkwijze, weg, activiteiten); de overgang van de ene toestand naar een andere; het veranderingsproces. Dat zie je in zinsnedes als: ‘De verandering is nog bezig’, ‘We zijn het gebouw aan het veranderen’, ‘Piet verandert’.