De veranderaanpak van directeuren en managers bij reorganisaties

Anne Marie Ootjers en Paul Breman schreven samen een artikel over veranderen aan de hand van het klokmodel van Looten. Met veranderingstrajecten, zoals reorganisaties, zijn doorgaans omvangrijke investeringen gemoeid. Daarbij staan de meeste verandertrajecten onder een aanzienlijke tijdsdruk. Effectief managen van veranderingen wordt een steeds kritischer managementcompetentie.

Wat doen managers in concreto voor een zo goed mogelijk resultaat? Hiervoor hebben wij zestien directeuren en managers van grote bedrijven geïnterviewd. Dit artikel bevat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.

Wij laten eerst zien bij welke situatie welke veranderaanpak past. Daarna gaan we in op de topdownveranderaanpak, een werkwijze die de meeste managers gebruiken. We geven daarbij aan wat volgens de geïnterviewden de effecten zijn van deze aanpak en zullen zien dat deze niet alle even gewenst zijn. Vervolgens beschrijven we de meest gewenste maar minst gebruikte veranderstrategie: de bottom-upveranderaanpak. Daarbij geven we een aantal praktische handreikingen om de bottomupaanpak toch toe te passen en besluiten met zeven aanbevelingen.

Het ‘klokmodel’ van Looten brengt de situatie waarin organisaties zich kunnen bevinden in beeld. Het is een hulpmiddel voor directeuren en managers om de situatie van het eigen bedrijf te herkennen en het handelen hierop af te stemmen. De klok geeft de hoeveelheid tijd (de mate van urgentie) weer die de organisatie nog heeft om te veranderen. Wij stippen de mogelijke situaties kort aan en staan wat langer stil bij ‘reorganiseren’.

Lees het hele artikel en download de pdf.