Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

 
Cultuurbeoordeling volgens het model van de concurrerende waarden

Academicservice heeft een interessant artikel geplaatst met een andere insteek rondom het model van de concurrerende waarden. Het model van Cameron en Quinn kennen we vooral als een instrument om de cultuur van een organisatie te duiden met familiecultuur, hiërarchische cultuur, marktcultuur of adhocratiecultuur.
In dit artikel wordt gewerkt met vier kwadranten: samenwerkkwadrant, creëerkwadrant, concurreerkwadrant en beheerskwadrant.

 

 

 

 

 
 

Het samenwerkkwadrant staat voor de mensen, doelstellingen en processen die samenwerking bevorderen.
Het creëerkwadrant voor de mensen, doelstellingen en processen die worden geassocieerd met creativiteit, innovatie en visie.
Het concurreerkwadrant staat voor het soort mensen, doelstellingen en processen die worden geassocieerd met agressieve concurrentie en prestatie.
Het beheerskwadrant staat voor het soort mensen, doelstellingen en processen die leiden tot voorspelbare en betrouwbare prestaties.

De familiecultuur komt overeen met het samenwerkkwadrant (samenwerken, langetermijn-ontwikkeling, dingen samen doen).
De hiërarchische cultuur komt overeen met het beheerskwadrant (control, incrementeel, dingen goed doen).
De marktcultuur komt overeen met het concurreerkwadrant (competitie, korte termijn-ontwikkeling, dingen snel doen).
De adhocratiecultuur komt overeen met het creëerkwadrant (creëren, doorbraken, dingen eerst doen).

Download het artikel hier.