Het visgraatdiagram (1)

 

In deze nieuwe rubriek belicht Arend Oosterhoorn de praktische uitvoering van kwaliteitsmanagement via instrumenten. Als kwaliteitsmanager bent u bijvoorbeeld op zoek naar een verklaring voor een situatie die zich voordoet. Er treden klachten op, er zijn problemen in een proces, de doorlooptijden zijn te lang, er zijn veel ongevallen op de werkvloer. Wat is hiervan de oorzaak? U (her)kent wel
de (ongewenste) situatie, maar u heeft geen helder beeld van de oorzaak.
Bovendien heeft u te maken met mensen om u heen die wel een (uitgesproken) mening hebben, maar geen onderbouwing. In dit soort gevallen heeft u een helder overzicht nodig van alle mogelijke oorzaken.

Dit artikel bespreekt het visgraatdiagram, ook wel bekend onder Ishikawa-diagram.