Ishikawa-diagram


model_ishikawadiagram_visgraatdiagram

Kijk ook eens bij het 7S-model dat we hebben gebruikt in het bovenstaande Ishikawadiagram. Het toepassen van het 7S-model in dit diagram is slechts een keuze, ook andere indelingen zijn mogelijk.

 

 

 

Het Ishikawa-diagram (ook wel bekend als visgraatdiagram)  werd ontwikkeld door Kaoru Ishikawa die destijds werkzaam was bij Kawasaki Heavy Industries in Japan.

Doel van het visgraatdiagram of Ishikawadiagram is om op een geordende visuele wijze te zoeken naar een zo groot mogelijk aantal oorzaken van een probleem, om daarbij niet onmiddellijk tot voorbarige besluiten te komen.

Regels

De hoofdcategorieën van oorzaken, die je plaatst op de hoofdassen van de visgraat, kan je zelf bepalen.

Mogelijke indelingen zijn:

  • De vijf M’s: middelen, methode, mens, milieu en management,
  • Omgeving, tijd, training, relationeel, kennis,
  • De organisatiegebieden van EFQM/INK/CAF: leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, middelen, processen,
  • De 7 S’en van Mc Kinsey: Strategie, structuur, systemen, stijl, staff (personeel), skills (vaardigheden) en shared values (waarden)

Het verband van oorzaak en gevolg moet altijd duidelijk zijn voor elk verbindingspunt van de kleinere graten met grotere graten en uiteindelijk met de hoofdgraat.

Een diagram met weinig graten kan duiden op een minder goede analyse (o.a. door onvoldoende kennis van het onderzochte probleem).

Het Ishikawa-diagram is een analysemodel, meer specifiek een aspectmodel.

 

model_ishikawa_voorbeeld_01.jpg.w560h388

model_ishikawa_voorbeeld_02.jpg.w560h420

model_ishikawa_voorbeeld_02.jpg.w560h420


 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Understanding Organizations (Engels)

  ‘Understanding Organizations’ biedt een uitgebreide verkenning van de sleutelconcepten die een rol spelen bij samenwerken in organisaties. Cultuur, motivatie, leiderschap, rollen, coördinatie en consultatie, het komt allemaal uitgebreid aan de orde. Handy laat bovendien zien hoe begrip van deze begrippen helpt bij het vinden van oplossingen voor nieuwe problemen.

Posted in Cultuur, Organisatie-ontwikkeling, Strategisch management | Tagged , , , | Comments Off on Understanding Organizations (Engels)

Verdraaide organisaties

  Organisaties zijn “verdraaid” als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij houden zaken eenvoudig en dicht bij de menselijke natuur en presteren daarmee enorm veel beter. In ‘Verdraaide organisaties’ biedt

Posted in Organisatie-ontwikkeling, Performancemanagement | Tagged , , , , | Comments Off on Verdraaide organisaties

Handboek organisatieontwikkeling

  Ervaart u dat vertrouwde wijzen van werken niet langer effectief zijn, soms zelfs averechts werken? Zou u daarom beter inzicht willen hebben in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling? Wenst u een scherper beeld van de verandermogelijkheden en de organisatiedynamiek? Met het bedrijfskundig raamwerk, de Cubrix,

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged , , , | Comments Off on Handboek organisatieontwikkeling

 

Aanvullende artikelen

Het visgraatdiagram (2)

  In de vorige artikel besprak Arend Oosterhoorn, in deze nieuwe rubriek, het visgraatdiagram, een methode om een veelheid aan factoren te inventariseren die van invloed zijn op een bepaalde situatie, een probleem of een prestatie. In zes stappen legde hij uit hoe u een visgraatdiagram maakt. U heeft dus nu een

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Het visgraatdiagram (2)

Het visgraatdiagram (1)

  In deze nieuwe rubriek belicht Arend Oosterhoorn de praktische uitvoering van kwaliteitsmanagement via instrumenten. Als kwaliteitsmanager bent u bijvoorbeeld op zoek naar een verklaring voor een situatie die zich voordoet. Er treden klachten op, er zijn problemen in een proces, de doorlooptijden zijn te lang, er zijn veel ongevallen op de werkvloer. Wat

Posted in Organisatie-ontwikkeling | Tagged | Comments Off on Het visgraatdiagram (1)

 

Tools om zelf toe te passen

Ishikawadiagram als tool

Hoe ga je te werk bij het maken van een Ishikawa-diagram of visgraatanalyse: Je definieert het probleem (of deelprobleem) zo duidelijk en kernachtig mogelijk. Je schrijft dit rechts van een lange horizontale pijl. Je tekent zijgraten en benoemt ze met de hoofdcategorieën of de grote abstractieniveaus van mogelijke oorzaken. Vraag

Posted in Algemeen | Tagged | Comments Off on Ishikawadiagram als tool

 

Voor een professionele (door)ontwikkeling en aanpak

Gert Jan Schop

Met adviseren, opleiden, trainen en coachen helpt Gert Jan professionals, teams en organisaties naar een next level om daarmee hun  doelen te realiseren. Bedrijfskunde Opleiding Utrecht De meest flexibele opleidingen voor de werkende professional: Post-hbo-Bedrijfskunde | Projectmanagement | Bedrijfskunde in de Zorg | Technische Bedrijfskunde Bizz-Publishing Geverifieerde content door senior-professionals:

Posted in Experts | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gert Jan Schop