Likertschaal

 

We gebruiken de Likertschaal op gegevens die moeilijk zijn te kwantificeren toch te kunnen bevragen. In de praktijk zien we vooral de 5-punts Likertschaal en de 7-punts Likertschaal terug. Het blijkt overigens dat de meeste mensen geen zinnig onderscheid kunnen maken tussen antwoorden die meer dan vijf bedragen, wat dus pleit voor een 5-punts Likertschaal.
De Likertschaal is vernoemd naar Rensis Likert, die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte.

Bedenk dat de Likertschaal goede indicaties kan geven maar ook niet meer dan dat. Tussen de getallenreeks 2, 4, 6, 8 en 10 zit steeds een afstand van 2.
Wanneer je werkt met een Likertschaal van helemaal eens, eens, neutraal, oneens en helemaal mee eens, hoeft de onderlinge afstand niet precies gelijk te zijn. Voor de ene respondent is de afstand tussen helemaal eens en eens groter dan voor een andere respondent.