Pareto-principe 

Het model Pareto-principe heeft een plekje gekregen in de categorie Algemeen. Om de eenvoudige reden dat je het Pareto-principe op veel gebieden kan toepassen.
Ongeveer 100 jaar geleden deed de econoom Vilfredo Pareto een interessante ontdekking: hij stelde vast dat 80% van de bezittingen in Italië in handen was van 20% van de Italiaanse bevolking.

Het Pareto-principe is ook bekend als de 80/20 regel: 20% van de inspanningen levert 80% van de resultaten op. Dit is een algemene regel die ongeveer voor alles geldt. 80% en 20% moet je niet heel letterlijk nemen. Het idee is dat maar een klein deel van onze inspanning het grootste deel van de uitkomsten veroorzaakt.
Daar staat dus tegenover dat we met 80% van onze inspanningen (input) maar 20% van onze resultaten realiseren (output).

Andere voorbeelden waar je aan kunt denken:

  • 20% van de werknemers verzorgen 80% van de totale productie
  • 20% van de aangeboden goederen en diensten leveren 80% van de totale omzet
  • 20% van de filmpjes op Youtube zorgen voor 80% van de bezoekersaantallen
  • 20% van de auto’s leggen 80% van alle autokilometers af
  • 20% van de klanten zorgt voor 80% van de winst
  • 20% van de klanten zorgt voor 80% van de klachten
  • 20% van de medewerkers zorgen voor 80% van het ziekteverzuim

De Klantenpiramide van Curry is ook gebaseerd op het Pareto-principe. Je vindt hier nog een aantal voorbeelden terug.

Het Pareto-principe nodigt uit tot de Pareto-analyse: analyseren welke bezigheden het meeste resultaat opleveren. Dus wat moeten we doen om het 20% inspanning 80% resultaat te realiseren.