Managen van toekomstrobuustheid

 

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving en adequaat te reageren op de vraag naar nieuwe producten en diensten, moeten organisaties meer gaan sturen op toekomstrobuustheid.
De toekomstrobuustheid van een organisatie kan worden beïnvloed met verschillende organisatieontwerpelementen. Maar doordat bestuurders, managers en omgevingsfactoren een verschillende focus hebben, kan sturen op toekomstrobuustheid een spanningsveld tussen besturing en beheersing van de organisatie opleveren. De bestuurder kan hierin ondersteund worden door een innovation office, die fungeert als antenne voor het afstemmen van buiten en binnen de organisatie.

De auteurs Peter Noordam en Merijn van der Zalm schrijven dit artikel rondom het klaverbladmodel.

De paradox van besturing en beheersing