Business Process Reengineering revisited

 

Business Process Redesign ofwel BPR, wat was dat ook al weer? Bijgezet bij Total Quality Management en andere schijnbaar door de tijd ingehaalde managementinzichten? De basisgedachte was niet slecht: de productieketen organiseren naar de uitkomsten van de bedrijfsprocessen, kanteren van de organisatie zodat units zoveel mogelijk het gehele product maken en integratie van de gehele procesbeheersing.
Maar voor veel organisatie bleek het te veel ineens, te dramatisch, terwijl succes niet altijd was verzekerd. Is dat de reden het hele concept te blijven afwijzen? Nee. Herstructurering is nog steeds mogelijk: BPR revisited.

 

 

 
 

Business Process Redesign – of kortweg BPR – is een managementopvatting die bij aanvang van de jaren ‘90 opkwam en zeer populair werd in wetenschappelijke en populair wetenschappelijke kringen. Kort gezegd kwam het op het volgende neer. Doordat bedrijven tijdens en na de periode van de wederopbouw een enorme groei hadden doorgemaakt om de toenemende vraag naar massagoederen te kunnen bevredigen, hadden zich conglomeraten ontwikkeld die vaak niet efficiënt waren als het ging om het tevreden stellen van de eisen van de consument. Bedrijven waren weinig flexibel met hun logge divisiestructuur. De productieketen is dikwijls opgedeeld in afzonderlijke units (inkoop, productie, verkoop). Het werk is gesplitst in korte taken die gemakkelijk kunnen worden aangeleerd (een verregaande vorm van arbeidsdeling in de traditie van Adam Smith). Het management is niet zelf opgeleid in de core business van de organisatie en stuurt met behulp van financiële rapportages (budgetten, kwartaalrapportages, et cetera).
BPR stelt dat de productieketen juist weer dient te worden hersteld en dat georganiseerd dient te worden naar de uitkomsten van de bedrijfsprocessen. Kantel de organisatie en laat de units zoveel mogelijk het gehele product fabriceren. Integreer daarbij meteen de gehele procesbeheersing (de cyclus van planning en control) en ook de omvangrijke stafafdelingen op dit gebied kunnen worden opgedoekt: een slagvaardige, afgeslankte firma is het
resultaat.